education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשעד) 6.2-2  שילוב פעילויות שיט ומים בטיול – תיקון לסעיף 6.2-1 בחוזר הודעות עד/3
 

אפשר לשלב פעילויות שיט ומים, למעט שחייה, החל מהיום השני לטיול, בכפיפות לאישור הלשכה לתיאום טיולים ולהנחיות הבטיחות במהלך טיול המופיעות בחוזרי המנכ"ל.


לפרטים ולמידע אפשר לפנות אל אגף של"ח וידיעת הארץ, טל' 02-5603190, דוא"ל inbalba@education.gov.il, או אל ועדות הטיולים במחוזות.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/8, ו' בניסן התשע"ד, 06 באפריל 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014