education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעז) 9.4-2  יום האישה הבין-לאומי במערכת החינוך
 

א.   כללי

"הגזע האנושי הוא ציפור בעלת שתי כנפיים. האחת - נקבה והשנייה - זכר. עד ששתי הכנפיים לא תתפתחנה בצורה שווה, הגזע האנושי לא יהיה מסוגל לעוף" (בוטרוס בוטרוס ראלי).

בשנת 1977 התקבלה באספה הכללית של האו"ם ההחלטה למסד יום לציון זכויות האישה ושלום עולמי. בשנת 1981 נכנסה לתוקפה האמנה הבין-לאומית לשוויון נשים.

החלטת האו"ם רלוונטית גם כיום, בישראל ובעולם. עדיין קיימים פערים בין נשים לבין גברים בתחומים רבים, כגון כלכלה ותעסוקה, חינוך והשכלה, בריאות ורווחה.

ה-8 במרס נקבע כיום האישה הבין-לאומי והוא אחד התאריכים שמזמן לנו לוח השנה להעלות לסדר היום החינוכי סוגיות העוסקות בשוויון הזדמנויות מגדרי ובהישגיהן הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים של הנשים בעבר ובהווה. בתי הספר מוזמנים לציין יום זה במוסדות החינוך הקדם-יסודי, היסודי והעל-יסודי. אפשר לעסוק בו במסגרת שיעורי חינוך, אזרחות, היסטוריה, ספרות, מדעי החברה, תרבות יהודית-ישראלית ועוד.

בו בזמן משרד החינוך מקדם את השוויון בין המינים במוסדותיו.

ב.   חומרי למידה

היחידה לשוויון בין המינים בחינוך פיתחה חומרי למידה מגוונים העוסקים בנושא. באתר היחידה מצויים  מערכי שיעור, הפעלות וחומרים תאורטיים בנושאים מגדריים, כמו חינוך לשוויון מגדרי, הדרת נשים בחברה הישראלית, ייצוגי גבריות ונשיות, גבורת נשים בתקופת השואה, נשים בתנ"ך, פעילויות לקראת יום האישה הבין-לאומי ועוד.


מומלץ לקיים פעילויות בנושא זה בתחומי הדעת השונים ברוח העמ"ר – ערכים, מעורבות ורלוונטיות, המקדמות חשיבה מסדר גבוה בעלת ביטוי אישי ופנימי, להעלות נושאים לדיון העוסקים בשוויון מגדרי ולעורר שיח על שוויון הזדמנויות.

מדריכות היחידה במחוזות יסייעו לבתי ספר המעוניינים בכך בארגון ימי שיא בנושא. פרטי ההתקשרות עמן מצויים באתר היחידה.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אושרה לרר שייב,
הממונה על שוויון בין המינים בחינוך במינהל הפדגוגי,
דוא"ל ,Oshrale@education.gov.il
וכן אל הגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/7, ג' באדר תשע"ז, 1 במרס 2017, 01 במרץ 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/03/2017