education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשע) 9.8-1  שנת הלימודים התשע"א – "שנת השפה העברית" במערכת החינוך
 

במלאת 120 שנה לייסוד ועד הלשון העברית הכריז שר החינוך, מר גדעון סער, על שנת הלימודים התשע"א כ"שנת השפה העברית" במערכת החינוך.

לקראת שנת הלימודים הבאה תפרסם המזכירות הפדגוגית בראשותו של ד"ר צבי צמרת חוזר מיוחד בנושא זה. בחוזר יפורטו הפעילויות החינוכיות הבית-ספריות והחוץ-בית-ספריות המיועדות לביצוע במהלך "שנת השפה העברית". בתי הספר ייערכו לשלב פעילויות אלו בתכניות העבודה השנתיות.


 

פרטים במזכירות הפדגוגית, באתר הפיקוח על הוראת העברית,
/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/ivrit/ms
hulchan/meethamfmrit.htm

וכן בטל' 02-5603606 או בפקס' 02-5602928.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(א), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014