education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעב) 9.1-2  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות
 

ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרס כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. מדינת ישראל חתמה בשנת 1966 על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער את כל הצורות של אפליה גזעית. מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות 2012 מומלץ לבתי הספר להקדיש שעתיים לעיסוק בנושא זה באותו שבוע.

באתר המטה לחינוך אזרחי מוצע מגוון של פעילויות לבתי הספר:

א.   הצעות למערכי שיעור בנושא המאבק בגזענות באופן כללי, מותאמות לחטיבות הגיל השונות

ב.    הצעות למערכי שיעור המשלבות את הנושא במקצועות הלימוד השונים (לדוגמה: אנגלית, תרבות ישראל, מולדת וגיאוגרפיה, מדעי החברה, תורה שבעל-פה, ספרות, ערבית)

ג.    הצעה ליחידת לימוד מתוקשבת, הכוללת הפניות לסרטונים ועזרים נוספים.

כתובת אתר המטה לחינוך אזרחי

/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mate/ 

כמו כן, אפשר לפנות למטה לחינוך אזרחי בעניין קיום מפגשי השתלמות לחדרי המורים בנושא זה.

 

באתר מינהל החברה והנוער מוצעות מספר תוכניות ופעילויות שמטרתן לעורר מודעות לכך שכולנו שונים זה מזה ולפתח יחס של כבוד, פתיחות וסובלנות כלפי השונה. אפשר למצוא את הפעילויות בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/yachas.htm

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל  מר אדר כהן, מפמ"ר אזרחות ומנהל המטה לחינוך אזרחי, טל'  02-5603599, דוא"ל adarcoh@education.gov.il  או אל הרפרנטיות המחוזיות של המטה לחינוך אזרחי.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/7, ז' באדר התשע"ב, 01 במרץ 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022