education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

(תשסט) 1–2.1  היום השנתי במוסדות החינוך בנושא "מערכת החינוך נגד אלימות מינית"
 

בשנת הלימודים התשס"ט יחול היום נגד אלימות מינית בתאריך כ"ג בשבט, 17.2.09. מערכת החינוך תקדיש את שבוע הלימודים שבו מועד זה חל, בין התאריכים כ"א-כ"ו בשבט התשס"ט, 15-20.2.09, לפעילות חינוכית בנושא. מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא זה בשבוע זה.

הטיפול בנושא הפגיעה וההתעללות המינית חייב להיות חלק משגרת העבודה במסגרת התכנית "כישורי חיים". שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית מאפשר לתת בולטות לנושא ופותח הזדמנות נוספת להדגיש היבטים נוספים שלו.

חומרי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו במהלך חודש ינואר 2009 באתר שפ"י,
/EducationCMS/Units/Shefi/Hitalelut/Yeda.htm, ובמקביל יישלחו לבתי הספר.

להלן הגורמים שאפשר לפנות אליהם לקבלת סיוע נוסף:

1.    השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, המדריכות ביחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער (לבירור מספר הטלפון של מדריכה מחוזית אפשר לפנות בטל' 02-5603874, 02-5603244 ו-02-5603234)

2.    בחינוך הדתי – הגב' רבקה צ'רקה יודקביץ', פקס' 02-5604105, או הגב' דבורה רוזנברג, טל' 03-9306603 ו-050-5664201

3.    עמותת אל"י, טל' 1800-22-39-66 ו-03-6091920 או אתר האינטרנט www.eli.org.il

4.    ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202 או דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il

5.    המועצה הלאומית לשלום הילד, טל' 02-6780606, פרויקט ליווי קרבנות עברה,
טל' 02-6797980 או דוא"ל ncc@children.org.il או אתר האינטרנט www.children.org.il

6.    "דלת פתוחה", טל' 03-5101511 או דוא"ל ippf@post.com או אתר האינטרנט www.opendoor.org.il.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014