education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעא) 6.3-1  שימוש בספרי לימוד ובחומרי למידה מאושרים
 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן לחץ כאן

1.   הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים בלבד

מדי שנה מתפרסם ב-1 באפריל חוזר "הודעות ומידע" ובו רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה הבאה. החוזר מתפרסם גם במאגר חוזרי המנכ"ל באינטרנט שכתובתו www.education.gov.il/mankal. לאחר חתימת החוזר המודפס אנו ממשיכים לעדכן את רשימת ספרי הלימוד המאושרים המתווספים במהלך שנת הלימודים באתר האינטרנט בלבד.

יש להקפיד הקפדה יתרה על שימוש בספרים מאושרים בלבד.

 

2.   איסור הכתיבה בספרי הלימוד

ככלל חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. על המורים להפנות את התלמידים למטלות כתיבה במחברותיהם בלבד.

עם זאת, מותר לכתוב בספרי הלימוד  המפורטים להלן בלבד:

א.   ספרי לימוד המיועדים לכיתות א' או ב'

ב.   ספרי לימוד המיועדים לחינוך המיוחד

ג.    ספרי לימוד המיועדים לתלמידים שהם עולים חדשים

ד.   ספרי לימוד לשנת הלימודים הראשונה בהקניית שפה זרה (ספר וחוברת)

ה.   ספרי לימוד באנגלית לכיתות א'-ד' (בכיתה ה' מותר לכתוב בספרים עד 25% מהיקף המטלות לתלמידים)

ו.     ספרי לימוד במתמטיקה לכיתות א'-ד' (בכיתה ה' מותר לכתוב בספרים עד 25% מהיקף המטלות לתלמידים).

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על ביצוע הנחיה זו.

 

3.   תהליך בקרה והערכה של חומרי למידה דיגיטליים

בימים אלה החל תהליך בקרה והערכה של אתרי אינטרנט  ושל חומרי למידה דיגיטליים לסוגיהם שתלמידים מופנים להשתמש בהם כבמקורות ללמידה או כתחליף לספרי לימוד. מקורות למידה דיגיטליים שיעמדו בקריטריונים הנדרשים יקבלו אישור מאגף ספרי הלימוד במזכירות הפדגוגית  לאחר  שיקבלו אישור מגף יישומי מחשב.

לפיכך יש לדרוש מהגורמים המציעים למוסדות החינוך חומרי למידה דיגיטליים לסוגיהם להציג אישור של אגף ספרי הלימוד או לפנות אל אגף ספרי הלימוד כדי לבקש אישור כזה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם,  מנהלת אגף ספרי הלימוד,

דוא"ל  yoelate2@education.gov.il, או אל הגב' דגנית אבן צור,

דוא"ל dganitev@education.gov.il, טל'  02-5603503, פקס' 02-5603488.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כב' באלול תש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/05/2015