education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.4 שעת חירום

(תשעא) 5.4-2  תכנית רב גילית "חינוך לחירום"
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

רקע וכללי

תכנית "חינוך לחירום" היא תכנית להטמעת היערכות מקדימה למצבי חירום בבתי הספר. עד שנת הלימודים הנוכחית לימדו מדריכים אזוריים לשעת חירום של פיקוד העורף את התכנית בשכבת כיתות ה' בלבד.

כדי להפוך את ההיערכות למצבי חירום לחלק בלתי נפרד מחיי התושבים יש ללמד את התכנית מגיל צעיר על-ידי הצוות החינוכי של בית הספר. לכן  קיבל המשרד, בשיתוף פיקוד העורף,  החלטה להרחיבה לשכבות נוספות כתכנית רב-גילית, על ידי צוות המורים שיוכשר לכך. כבר בשנת הלימודים הנוכחית מומשה החלטה זו, והתכנית נלמדת בהיקף של 4-6 שעות גם בכיתות ב' ו-ג' על-ידי המחנכות שעברו הכשרה.  בשנת הלימודים התשע"ב  והתשע"ג תורחב  התכנית לשכבת כיתות ז', ו'-ט', י"א. התכנית נבנתה תוך התייעצות עם מטה שפ"י ועם אגפי הגיל  כדי להתאים אותה  לגיל התלמידים ולהימנע ככל  האפשר מחרדות מיותרות וקיצוניות.

 

הכשרת המורים

הכשרת מחנכי הכיתות מתבצעת על-ידי חברת "אדיוסיסטם", חברה לניהול פרויקטים, בהתאם לנוהל  זה:

               א.   ההכשרה מתקיימת במרכזי פסג"ות

               ב.   משך ההכשרה - 6 שעות אקדמאיות

                ג.   מורה ממלא מקום יחליף כל מורה שייצא להכשרה

               ד.   תיאום מועדי ההכשרות וקביעת קבוצות המשתלמים הוא

                     באחריות המחוזות. איש הקשר לתיאום ההכשרות מחברת

                     "אדיוסיסטמס" הוא מר טל פירסט, טל' 054-2545066.

 

הגדרת תחומי אחריות במערכת החינוך

1.   איש הקשר שמונה לניהול הפרויקט מטעם מנהל המחוז  אחראי לתאם עם  פיקוד העורף במחוז הרלוונטי את מספר המורים הכולל להכשרה ולדווח על מספר המורים שכבר הוכשרו וכמה עוד מיועדים להכשרה.

2.   המפקח הכולל אחראי לתאם את מועדי ההכשרה עם מנהלי בתי הספר והפסג"ות, להפנות את המורים המיועדים להכשרה, למסור פרטיהם ולוודא הגעתם.

כל מחוז יפקח על הכשרת המורים בתחומו, ונציגיו ייפגשו מדי חודש עם נציגי פיקוד העורף כדי לאמת נתונים, לוודא ביצוע, לסכם ולהפיק לקחים בנושא הכשרת המורים.

3.   מנהלי מוסדות החינוך אחראים לוודא ביצוע התכנית בבית ספרם מדי שנה.

4.   היועצים אחראים להכיר לעומק את התכנית, להסב את תשומת לבם של המחנכים לתגובות אפשריות של חרדת יתר ולעודד את המחנכים להיוועצות במקרה של ספק.

5.   מנהלי הפסג"ות אחראים לתאם מועדים לביצוע ההכשרות עם חברת "אדיוסיסטם" לפי מספר המשתתפים הצפוי ולתמוך במערך ההכשרות.

 

תוכני ההכשרה למורים

כל המורים המשתלמים ילמדו שיעורים בנושאים מהו חירום  וחינוך לחירום בעולם.

בנוסף ילמדו את תכנית החירום של תלמידיהם על-פי שכבות הגיל לפי הפירוט  הזה:

כיתות ב'

-          סכנות וסיכונים בסביבה הקרובה ובבית

-          שריפה  - מניעה, מקורות עזרה.

 

כיתות ג'

-          רעידת אדמה

-          חומרים מסוכנים בבית ובסביבה הקרובה.

 

כיתות ז' 

-          חומרים מסוכנים

-          פינוי והסתגרות

-          לעזור לאחרים לעזור לעצמם

-          ערכת החירום של המשפחה.

 

כיתות ט'

-          רעידת אדמה

-          חילוץ והיחלצות (הישרדות)

-          מידע  ותקשורת במצבי חירום

-          רענון מיומנויות התגוננות (במצבי לוחמה קונבנציונלית ובלתי

           קונבנציונלית).

 

כיתות י"א 

-          היערכות יישוב לחירום: כיצד פועלת המערכת היישובית תוך שיתוף

           גורמי חירום והצלה בשעת חירום? הבנת המערכת הפועלת עם

           האזרחים.

-          סוגיות ערכיות חברתיות: חובת העזרה וגבולותיה - התנדבות, סדרי

           עדיפויות בהקצאת משאבים, אמון ברשויות ובתפקודן.

 

תהליכי הערכה ובקרה

התכנית מלווה בתהליכי בקרה על מימוש המטרות ועל אופן הביצוע במטרה ללמוד מתוך ההתנסות ולפתח כלים מקצועיים לשיפור תוכני הלימוד ודרכי ההוראה.

מנהלי בתי הספר יוודאו שהמורים אכן לימדו את התכנית הנדרשת בהתאם לשכבות הגיל ויעבירו טופסי משוב לקב"ט המחוז הכוללים פירוט השיעורים שבוצעו  ומשוב כללי על התכנים ועל התהליך.

הטפסים (מצ"ב דוגמה בנספח) ירוכזו ע"י הקב"טים במחוזות ויועברו לניתוח מקצועי בפיקוד העורף ובמשרד החינוך.

תלמידי כיתות ב'-ג' יעברו במהלך חודשים אפריל-מאי מבחן ידע העוסק בחינוך לחירום ובוחן את יעילות ההדרכה בנושא חינוך לחירום. המבחן ייכתב על-ידי פיקוד העורף ומשרד החינוך (שפ"י), ייאסף על-ידי המורים ויועבר לבדיקה בפיקוד העורף.

 

נספח- דוגמא לטופס משוב בקרה


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שאול יגיל, סגן מנהל אגף הביטחון, 

טל' 02-5602234, פקס' 02-5602636.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/7, כ"ה באדר א' התשע"א, 01 במרץ 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/10/2018