education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשע) 5–5.2  היערכות להתנהגות בטיחותית בחורף
 

לקראת החורף על המורים לשוחח עם התלמידים בכיתות על הצורך להיערך להתנהגות בטיחותית בהתאם לתנאים המיוחדים המכבידים על משתמשי הדרך השונים: הולכי הרגל, רוכבי האופניים והנוהגים ברכב.

יש להדגיש שהחורף מתאפיין בקשיים בראייה ובהתנהלות בשל הימים הקצרים ושעות החשכה הארוכות, הגשמים והרטיבות, הביגוד המסורבל, הערפל ועוד. כמו כן חשוב להדגיש את חשיבות השימוש במחזירי אור ובבגדים בהירים, כדי שהנהגים יוכלו להבחין בקלות רבה יותר וממרחק רב יותר בהולכי הרגל וברוכבי האופניים.

לרוכבי האופניים ולנהגים הצעירים חשוב להזכיר כי בחורף עצירת כלי הרכב והנהיגה בהם קשות יותר, ולכן יש להיערך בהתאם ולשמור מרחק. מידע זה חשוב גם לכלל הולכי הרגל; עליהם להיות קשובים ועירניים יותר בהתנהלותם בדרכים בימי החורף ולשמור מרחק גדול מכלי הרכב.


 

מידע בנושאים אלו והצעות לפעילויות עם התלמידים אפשר למצוא באתר של

האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, www.education.gov.il/zahav. כמו כן

אפשר לקבל מידע והצעות לפעילויות מהממונים על החינוך
לבטיחות בדרכים במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/5, ט"ו בטבת התש"ע, 01 בינואר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014