education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעד) 3.5-3  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ה
 

1.

פתיחת שנת הלימודים התשע"ה, 2014–2015

שנת הלימודים התשע"ה (2015-2014) תיפתח ביום שני, ו' באלול התשע"ד,
1.9.2014.

2.

סך ימי הלימודים

   

בשל הארכת חופשת הקיץ יקוצרו החופשות במהלך השנה ב-4 ימים. ימי הלימודים שיתקיימו במקום הימים שנוספו לחופשת הקיץ הם:

-   2 ימים בחופשת החורף: יום רביעי, ט"ז בטבת התשע"ה, 7.1.2015, ויום חמישי, י"ז בטבת התשע"ה, 8.1.2015.

-   2 ימים בחופשת האביב: יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 12.4.2015, ויום שני, כ"ד בניסן התשע"ה, 13.4.2015.

 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיה:
      -   בבתי הספר היסודיים - לפחות 224 ימי לימוד
      -   בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 215 ימי לימוד.
 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 5 ימים בשבוע יהיה:
      -   בבתי הספר היסודיים - לפחות 188 ימי לימוד 
      -   בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 180 ימי לימוד.
 • 3.

  חופשות רשמיות

   
  3.1

  חופשת החורף

   

  14 יום, החל מיום רביעי, ב' בטבת התשע"ה, 24.12.2014, עד יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ה, 6.1.2015, ועד בכלל.

  3.2

  חופשת האביב

   

  8 ימים, החל מיום שישי, י"ד בניסן התשע"ה, 3.4.2015, עד יום שישי, כ"א בניסן התשע"ה, 10.4.2015, ועד בכלל.

  3.3

  יום העצמאות

   

  יום חמישי, ‏ד' באייר התשע"ה, 23.4.2015.

  3.4

  חופשת הקיץ

   

  בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה, 1.7.2015.

  בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה, 21.6.2015.

  4.

  החגים

  4.1

  החגים הדרוזיים

   

   

  -

  חג נביא סבלאן: יום אחד, יום רביעי, ט"ו באלול התשע"ד, 10.9.2014.

  -

  חג אלאדחה (הקרבן): 10 ימים, מיום חמישי,‏ ח' בתשרי התשע"ה, 2.10.2014, עד יום שבת, י"ז בתשרי התשע"ה, 11.10.2014, ועד בכלל.

  -

  חג נביא אלחדר: יום אחד, יום ראשון, ה' בשבט התשע"ה, 25.1.2015.

  -

  חג נביא שועיב: 7 ימים, מיום שישי, ה' באייר התשע"ה, 24.4.2015, עד ‏יום חמישי, י"א באייר התשע"ה, 30.4.2015, ועד בכלל.

   

  4.2

  החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

   

   

  -

  חג אלפטר: 3 ימים, החל מהיום ה-30 לתחילת רמדאן (כנראה יום שני, 28.7.2014). חל בחופשת הקיץ.

  -

  חג אלאדחא (הקרבן): 4 ימים (כנראה מיום שבת, 4.10.2014, עד יום רביעי, 8.10.2014, ועד בכלל).

  -

  ראש השנה ההיג'רית 1436: יום אחד, ב-30 די-אלחג'א (כנראה יום שבת, 25.10.2014).

  -

  יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, ב-12 ברביע אלאואל (כנראה יום שבת, 3.1.2015).

   

  4.3

  החגים היהודיים (למורים היהודים)

   

   

  -

  ראש השנה: 2 ימים, הימים חמישי ושישי, א' ו-ב' בתשרי התשע"ה,    25-26.9.2014.

  -

  יום הכיפורים: יום אחד, יום שבת, י' בתשרי התשע"ה, 4.10.2014.

  -

  סוכות: היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בתשרי התשע"ה, 9.10.2014, והיום האחרון של החג, יום חמישי, כ"ב בתשרי התשע"ה, 16.10.2014.

  -

  פסח (חל בחופשת האביב): היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בניסן התשע"ה, 4.4.2015, והיום האחרון של החג, יום שישי, כ"א בניסן התשע"ה, 10.4.2015.

  -

  שבועות: יום ראשון, ו' בסיוון התשע"ה, 24.5.2015.

   

  5.

  החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)

   
   

   

  החג קתולים, פרוטסטנטים ומרונים אורתודוקסים
  חג הצלב 14.9.2014, י"ט באלול התשע"ד 27.9.2014, ג' בתשרי התשע"ה
  חג המולד 24-26.12.2014, ב'-ד' בטבת התשע"ה (חופשת חורף) 6-8.01.2015, ט"ו-ט"ז בטבת התשע"ה
  ראש השנה 1.1.2015, י' בטבת התשע"ה (חופשת חורף) 14.1.2015, כ"ג בטבת התשע"ה
  חג ההתגלות 6.1.2015, ט"ו בטבת התשע"ה (חופשת חורף) 19.1.2015, כ"ח בטבת התשע"ה
  יום הבשורה 25.3.2015, ה' בניסן התשע"ה 7.4.2015, י"ח בניסן התשע"ה
  חג הדקלים 29.3.2015, ט' בניסן התשע"ה (חופשת אביב) 5.4.2015, ט"ז בניסן התשע"ה, (חופשת אביב)
  יום שישי הגדול 3.4.2015, י"ד בניסן התשע"ה (חופשת אביב) 10.4.2015, כ"א בניסן, התשע"ה, (חופשת אביב)
  פסחא 4.4.2015, ט"ו בניסן התשע"ה, עד 6.4.2015, י"ז בניסן התשע"ה, (חופשת אביב) 11.4.2015, כ"ב בניסן התשע"ה, עד 13.4.2015, כ"ד בניסן התשע"ה
  העלייה השמיימה 14.5.2015, כ"ה באייר התשע"ה 21.5.2015, ג' בסיוון התשע"ה
  שבועות 24-25.5.2015, ו'-ז' בסיוון התשע"ה 31.5-1.6.2015, י"ג-י"ד בסיוון התשע"ה

   

   

  הערות

   

   

  1.

  מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.

  2.

  כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ומינהלת המחוז.

  3.

  איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%.

  • הצעות לאיחוד חגים יישלחו לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"י הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתיה"ס, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים)
  • בהצעת התכנית לאיחוד החגים יש להקפיד על החזרת ארבעה ימי לימוד ועל סך ימי הלימוד המחייבים על פי סעיף 2 בהערות לעיל.
  • לאחר אישור תכנית איחוד החגים יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.
  4.

  החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

  5.

  אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות.

   


   

  לבירורים אפשר לפנות ללשכת הממונה על החינוך הדרוזי וצ'רקסי,
  טל' 04-8632500, פקס' 04-8632501.

   


  עדכוני rss

   

  חוזר מנכ''ל תשעד/9, ז' באייר התשע"ד, 07 במאי 2014

   
     תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014