education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מעבר להזדהות אישית
 

החל משנת הלימודים תשע"ו מוסדות יזדהו בהזדהות אישית עם שם משתמש וסיסמה. מרבית המוסדות מכירים את ההזדהות ממערכת מנבסנ"ט.
בעלויות עדיין מזדהים בהזדהות מוטבית עם סמל מוטב וסיסמה כפי שהזדהו עד היום.

 

התפקידים שקיבלו הרשאה אוטומטית למערכת עושר: מנהל, סגן ומזכירה.
מנהל יכול לתת הרשאות במערכת ניהול משתמשים והרשאות(דלגציה) לכל עו"ה במוסד שלו.

 

לקבלת שם משתמש וסיסמה יש לפנות למוקד סיסמאות: טלפון: 03-9298888  שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 ביום ו' –סגור.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/09/2015