education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.4 מורים השבים מחופשה ממושכת
 

מורים החוזרים לעבודה לאחר הפסקה של שנתיים ומעלה חייבים למלא שאלון פרטים אישיים. כמו כן, עליהם להסדיר דרגתם, וותקם וזכאותם לגמול השתלמות, תוספת חינוך מיוחד וכו' באגף כוח אדם בהוראה.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009