education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.27 דמי שתייה
 

במהלך חודש נובמבר 2007 נשלם למוסדות החינוך דמי שתייה בתחולה מ- 1.9.07.

אנו נעביר תשלום עבור דמי השתייה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של בית הספר.

 

מוסד אשר טרם העביר את פרטי חשבון הבנק לצורך זיכוי דמי השתייה, מתבקש לעשות זאת לאלתר. מוסד אשר לא יעביר פרטי חשבון הבנק לא יזוכה בתשלום עבור דמי שתייה.

לצורך ברורים, אנא פנו ישירות אל מדור הנהלת חשבונות בגזברות.

 

להלן נוסחת חישוב דמי שתייה:                               

 

דמי השתייה יחושבו כפונקציה של:

 

 מספר ש"ש בתקן  X תעריף דמי שתייה לחודש = הקצבה חודשית                                


 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009