education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.2 מורות גרושות ומורות החיות בנפרד מבעליהן
 

אחת לשנה, בראשית שנת המס (חודש ינואר) חייבת מורה כנ"ל להצהיר על מעמדה האישי ומקום מגורי ילדיה, כדי לזכות במלוא נקודות הזיכוי ממס  הכנסה.

 

הן מורות גרושות והן מורות החיות בנפרד מבעליהן, אשר ילדיהן מוחזקים אצלן, זכאיות לתוספת 1 נקודת זיכוי בגין היותן משפחה חד - הורית.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009