education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.21 עו"ה המועסקים ע"י מתי"א
 

כל עובדי ההוראה המדווחים על ידי מתי"א, או לחלופין מדווחים ישירות על ידי בית הספר בו הם עובדים, צריכים להיות מדווחים בפיצולי משרה הרלוונטיים למתי"אות.

 

פיצולים אלו יקנו למורים תשלום גמול חינוך מיוחד של 5.5% או 9% בהתאם להסמכת המורה.

 

יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי ההוראות על מנת למנוע תשלומי יתר.

לתשומת לבך , החל משנת תשס"ח יש לדווח על שעות פרא רפואיות דיווח בפיצול

נפרד- לצורך כך נפתחו שני פיצולים:

 

  • פיצול 557 –שעות פרא רפואי חט"ב.
  • פיצול 381 – שעות פרא רפואי ביסודי. 
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009