education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
2.25 ריכוז שכר – טופס 106
 

במהלך חודש מרץ 2007 נעביר אל ביה"ס טפסי 106 של מורי בית הספר - ריכוז משכורת לשנת המס 2006 .

 

יש להעביר את הטופס לכל המורים המועסקים בבית ספרך ( לרבות אלו שסיימו את עבודתם בבית ספרך בטרם הונפק הטופס) כולל מורים ממלאי מקום.

 

אנו מבקשים ליידע את המורים לשמור על הטופס הואיל והטופס מהווה אסמכתא יחידה לגובה שכרם במהלך שנת 2006.

 

טופס 106 נדרש ע"י מס - הכנסה, במקרה של בני זוג עצמאיים או במקרים  אחרים.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  21/07/2009