education - חינוך
 


 

שימו לב!

חל שינוי בעיצוב מסך ההזדהות למערכת.

כמו כן השדות בהם יש להזין נתוני הזדהות, מוצגים כעת בסדר הבא:

  1. מספר תעודת זהות
  2. קוד משתמש
  3. סיסמה 

 




 

 



 

סיסמאות ראשוניות למערכת ושאלות הקשורות לגיזרת הפעילות שהוגדרה עבורכם במערכת, יש לפנות לכתובתshefi_menia@education.gov.il
ניתן להתקשר למוקד התמיכה לסיסמאות בטלפון 03-9298888 בשעות הפעילות: 13:00 – 8:00.
לגבי כל שאלה אחרת, יש לפנות לאגף א' - שפ"י בטלפון: 02-5603874.



 
 

 

ברוכים הבאים למערכת החדשה לאיסוף דיווחים חריגים. מערכת זו פותחה בשרות הפסיכולוגי ייעוצי כדי לאסוף נתונים על אירועים חריגים ודרכי הטיפול בהם. ייאספו נתונים בתחומים הבאים: אלימות חמורה, סמים ואלכוהול, אובדנות, מצבי משבר ואסון והתעללות בילדים ובני נוער. 
איסוף הנתונים יאפשר הפקת דו"חות בחתכים שונים, לצורך קבלת החלטות לשיפור ולייעול עבודת אנשי שפ"י.
בברכה, גליה שחם
מ"מ מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה.




 

דרישות מערכת: Internet Explorer 6 ומעלה או Firefox וכן, תוכנת Acrobat Reader . רזולוציה מומלצת לצפייה 1024*768