חינוך - education מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קבצי התוכניות של המוזיאונים
 

                                                          ספטמבר 2019


 שלום רב,           


 המוזיאונים כסביבות למידה חקר וגילוי הם אבן פינה בחיים התרבותיים של ישראל, הם מקור ידע וסביבות עשירות וייחודיות המתאימות ללמידה בדרך מעמיקה, מוחשית וחווייתית. יש ביכולתם להפוך לסביבת למידה חוץ בית ספרית וחלק בלתי נפרד בתהליך הלמידה במערכת החינוך.
המינהל הפדגוגי ממליץ לבתי הספר לגבש דרכים לניצול סביבות אלה.
הביקור במוזיאון מציע למידה חוץ כיתתית משמעותית ואותנטית, תוך שימוש בתצוגות ובאוספים אשר במוזיאונים.
יצרנו עבורכם מאגר של תכניות ההדרכה שפותחו במוזיאונים בזיקה לתכניות הלימודים של משרד החינוך, בדקנו את ההתאמה לתכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות ומיינו אותם לפי תחומי הדעת ולכל מוזיאון יש קישור למידע נוסף והתקשרות.
כל המוזיאונים המופיעים במאגר מוכרים ונתמכים ע"י משרד החינוך.
המאגר שבנינו הינו דינמי ויתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים ולפיתוחים החדשים של המוזיאונים.
אנו מקוות שהמידע שבמאגר יסייע לכם לאתר מוזיאונים שיש להם תכניות שיעמיקו את הלמידה בתחומים השונים.


 

 בכבוד רב,
סימה עובדיה פורצנל – מנהלת האגף ליישומי חוק ומדיניות
אילת שחק – רכזת הדרכה ארצית לחינוך במוזיאונים
לילך פרץ - מדריכה ארצית לחינוך במוזיאונים

 

התוכניות לגני הילדים 

התוכניות לכיתות א-ב

התוכניות לכיתות ג-ד

התוכניות לכיתות ה-ו

התוכניות לכיתות חט"ב

התוכניות לכיתות חט"ע


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/10/2019