education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 עד להודעה חדשה לא ניתן להגיש הצעות מחקר בתחומים הבאים: אדריכלות, ביוטכנולוגיה, בקרת מכונות, טכנולוגיה מוכללת, מדעי הבריאות, מערכות אלקטרוניות, ניהול תעשייתי, עיצוב, תיירות
  
 בהוראת אגף הכספים - בהגשת הטפסים לשכר המנחים יש להקפיד על חתימה ידנית של מנהל בית הספר ולא להסתפק בחתימה דיגיטלית. 
  
 עבודות מוכנות יש לשלוח לשוש סעדון רח' שבטי ישראל 29 ירושלים
  
 תיקוני הצעות מחקר יש להגיש עד חודש מיום קבלת הנחיית התיקון. תאריך סופי להגשת תיקוני הצעות מחקר – 10.9. לא יתקבלו תיקוני הצעות לאחר תאריך זה.
  
 פתיחת אפשרות כתיבת עבודת גמר החל מכתה י'
  
 

 
 
כניסה למערכת

   

עדכוני rss