education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
קוד הזדהות אישי לכניסה למערכת עבודות הגמר
 

החל מחודש דצמבר 2012 ניתן להיכנס למערכת עבודות הגמר באמצעות קוד הזדהות אישי בלבד.

ההרשאה לכניסה למערכת - קוד הזדהות אישי – ניתנת למנהל בית-הספר, סגן/רכז לענייני פדגוגי ומורה (או מורים) מרכז עבודות הגמר.

לצורך קבלת ההרשאה וקוד ההזדהות האישי ,שיאפשר שימוש במערכת, על מנהל בית-הספר לדווח על בעלי- התפקיד הרלוונטיים (עובדי הוראה) במסגרת דו"ח מצבת עובדי הוראה (מערכת עוש"ר).


שימו לב:

  • עו"ה  (מורה) שדווח במצבת עובדי ההוראה של בי"ס (במערכת המנב"סנט) בתפקיד "רכז עבודות-הגמר" או "רכז פדגוגי" יכול להיכנס בהזדהות אישית באופן  אוטומטי
  •  עו"ה (מורה) שמנסה להיכנס למערכת אך מקבל הודעה "אין לך הרשאה" - יפנה למנהל בי"ס בבקשה שהמנהל יגדיר לו הרשאה לדיווח ב"מערכת ניהול משתמשים והרשאות"
  • במקרה של שגיאה בפרטי קוד משתמש/ סיסמה - יש לפנות למוקד סיסמאות 039298888
  • לסיוע בדיווח במערכת "עבודות גמר" או לסיוע למנהל בדיווח ב"מערכת ניהול משתמשים והרשאות" יש לפנות  למוקד התמיכה של המנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון  036906600

  כניסה למערכת עבודות הגמר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2015    

עדכוני rss