education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירותי סיוע וייעוץ
 
משרדנו פרסם מכרז חדש למתן שירותים פסיכולוגיים לעובדי הוראה העובדים במוסדות שבפיקוח משרד החינוך ולעובדי חינוך. מכון שלם זכה במכרז.
 

 השירות יינתן בתחומים האלה:

א.

ייעוץ וטיפול אינדיווידואלי בבעיות רגשיות ונפשיות

ב.

טיפול במצבי משבר

ג.

סיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה עקב מחלות ובעיות משפחה ועבודה

ד.

ייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי

ה.

טיפול במצבי מצוקה בחדרי מורים.


הטיפול הוא אנונימי, וההתקשרות תיעשה במישרין בין הנוגעים בדבר לבין נותני השירות אשר התחייבו על סודיות מקצועית מלאה. החומר יהיה חסוי גם בפני עובדי משרדנו, להוציא סטטיסטיקות.

משרדנו יישא בחלק נכבד מעלות הטיפול, והפונה יידרש להשלים את חלקו על פי מפתח מחירים שייקבע מעת לעת בתיאום בין משרדנו לבין נותני השירות. ההשתתפות העצמית לשעת טיפול בעת הפרסום של חוזר זה היא 70 ש"ח (כולל מע"מ).


לצורך קבלת השירות יש לפנות למכון "שלם", .

או למכון "נעמן התמודדות"

בטלפון של מוקד השירות הארצי: 03-9642623

 

מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח/1

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss