education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר תורה וחינוך לפרשות השבוע ולחגי ישראל
 
 

ב''ה

 

 

                           "תוֹרַת ה' תְּמִימָה מְשִׁיבַת נָפֶשׁ''

 

קהל קוראים ולומדים יקר,

 

 

מדור זה פונה לכל מי שמבקש לקשור את שליחותו החינוכית-ערכית בשורשי הנצח של תורת ישראל. זכינו שלכל אחד ואחת מישראל יש את האות שלו בתורה הקוראת לו לממש את ריבוי הפנים שלה. פרשת השבוע וחגי ישראל מהווים עוגן של קבע לחיבור הנפש אל מקורותינו היהודיים. בתוך פרשות השבוע מופיעים גם המועדים החלים בסמיכות לאותה שבת.

 

''תורת ה' תמימה משיבת נפש'' (תהילים, י''ט) – התורה היא תמימה. מלשון: שלמות. תורה שהיא שלימה המקיפה את כולנו, בכל נושא ובכל עת לנצח נצחים – משיבה חיות לנפשנו, ומהווה יסוד איתן לחיי שליחות חינוכית ומנהיגות ערכית.

 

יהי רצון שנזכה להתמיד ולשתות כל העת ממעיינות החיים של תורת ישראל, אמן !

 

אלכס גליקסברג

מחמ''ד

 

 

חומש בראשית, חגי תשרי וחנוכה

חומש שמות

חומש ויקרא

חומש במדבר

חומש דברים

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  11/09/2015