education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית מעברים
 
 

רציונל התוכנית

מטרות התוכנית

הקשיים במעבר לחטיבת הביניים או לתיכוניים

נקודות חשובות בתוכנית

על מעברים

מעברים וגיל ההתבגרות

שלבי תוכנית העבודה

לו"ז תוכנית מעברים לשנה"ל

 

  לחץ כאן להורדת התכנית  תכנית מעברים

 

 רציונל התכנית

תלמידי היסודי, ובמיוחד תלמידי כיתות ו' העוברים ללמוד בכיתות ז' באים עם חששות, חרדות והתלבטויות רבות. רגשות אלה מלווים אותם בתהליך המעבר או השינוי הצפוי של ביה"ס שבו למדו וגדלו. הדברים נכונים גם לגבי תלמידי כיתות ט' העוברים ללמוד בבתי"ס תיכוניים.

השינוי מעצם הגדרתו משנה את "סדרי העולם" של התלמיד ויש לו השלכות התנהגותיות, קוגניטיביות ורגשיות. לכן, ברוב המקרים, שינויים- גם שינויים רצויים והתפתחותיים, מעוררים בפרט חששות ופחדים.

הכנה מוקדמת בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם בתי-הספר היסודיים או חטיבות הביניים טרום המעבר ובשלב המעבר מאפשרת לתלמיד הסתגלות טובה יותר. תוכנית זו נועדה לפתח בתלמיד כישורים ויכולות הנדרשים על מנת לאפשר לו לחוות בצורה חיובית את השינוי, ולאתר את היכולות הטמונות בו, להסתגל ולתפקד בצורה טובה ויעילה יותר במהלך השינוי ולאחריו.

 

חזור

 

 

 

 מטרות התכנית

לספק לתלמידים מכיתות ו' שעוברים לחטיבת הביניים, ולתלמידי כיתות ט' העוברים לתיכוניים אינפורמציה מוקדמת על הצפוי להתרחש.

לספק לתלמידים כלים וכישורים רלוונטיים למעבר.

לפתח בתלמיד תחושת מסוגלות להתמודדות עם השינוי.

לפתח נקודת ראות חיובית לקראת העתיד.

יצירת " רשת תמיכה" עבור הפרט ( תלמיד והורה) העובר שינוי.

הפחתת או מניעת נשירתם של תלמידים בשלבי המעבר.

 

חזור

 

 

 

הקשיים במעבר לחטיבת ביניים או התיכוניים

 1. המעבר מסטאטוס של קטינים בבי"ס יסודי לסטאטוס של צעירים ומתבגרים בחט"ב ובמקיף / תיכון.
 2. המעבר ממערכת יחסית קטנה למערכת גדולה מאד.
 3. הסתגלות לשיטת לימוד שונה, בה כל מורה מתמחה בתחום ידע ספציפי וקיימת תחלופה רבה לאורך היום בין המורים השונים.
 4. "הפרידה" מחברים מוכרים והכרת חברים חדשים בכיתה הטרוגנית .
 5. התלמידים אמורים להסתגל לפערים ולשונות ביניהם.
 6. המעבר לחטיבה / לתיכון מלווה במעבר התפתחותי חשוב והוא המעבר לגיל ההתבגרות או המשכיותו שמלווה אף הוא בקשיים וחרדות.

 

חזור

 

 

 

 

נקודות חשובות בתכנית

תיאום הציפיות מהמעבר- פחדים, תקוות, חששות ושאיפות.

בניית מערכת ציפיות ריאלית שהיא הבסיס למעבר מוצלח.

הכנה למציאות החדשה תוך הקנית כלים להתמודדות עם לחץ, קבלת החלטות וכו'.

בניית עמדות חיוביות אודות המעבר. 

פרידה מהשלב הנוכחי תוך בניית התהליכים הצפויים, הלכה למעשה, במעבר לשלב הבא.

סדנאות  להורים בכדי להכין אותם לצפוי ולתת בידיהם כלים לסיוע לילדים שעוברים לחטיבה הקולטת.

 

חזור

 

על מעברים

מעבר מוגדר כ" שינוי או התקדמות ממקום, פעולה, מצב, נושא אחד למשנהו".

מעבר למסגרת לימודית חדשה הנו מעבר חיים נורמטיבי. במהלך המעבר התלמיד עלול לחוות לחץ ורגישות מוגברים בתגובה לשינויים אליהם עליו להסתגל. במעבר עלולים להיווצר אצל הפרט: בעיות התנהגות, ירידה בהישגים הלימודיים, התגברות החרדה, בעיקר סביב נושאים חברתיים (להתקבל ע"י קבוצת שווים) והצורך לענות על ציפיות הסביבה הלימודית החדשה.

    מצוקות אלה עשויות לגרום לירידה בדימוי העצמי ולעליה במצוקה הפסיכולוגית שחווה הפרט. ההשפעה של המעברים הלימודיים על הפרט היא רבה . כאמור, מעברים לימודיים משפיעים על מערכת האני של הפרט, הכוללת מרכיבים:

 • רגשי ( תחושת ערך עצמי).
 • קוגנטיבי- מוטיבציוני (ציפיות לתפקוד יעיל בתחום הלימודי והחברתי).
 • התנהגותי (אופן התפקוד בתחום הלימודי והחברתי).

קיימים מספר משתנים, אשר מתווכים בין התרחשות המעבר לבין התמודדות התלמידים עם המעבר. משתנים אלה עשויים לקבוע את מידת הסתגלותו למסגרת הלימודית החדשה והם:

1.      מאפיינים פסיכולוגיים של התלמיד- כגון: יכולות אישיות, דפוסי התמודדות ורמת האוטונומיה של הפרט.

2.      מאפיינים משפחתיים: מצב כלכלי של המשפחה, סגנון הורות.

3.      מאפיינים של בית–הספר הקולט-כגון: מורכבות המטלות ומידת הקושי שלהן, מידת התמיכה החברתית והרגשית.

     מן הסקירה של המשתנים השונים המשפיעים על מידת הסתגלות הפרט לסביבה לימודית חדשה, ניתן להצביע כי לגורמים הסביבתיים ישנה חשיבות רבה בכך. מעבר למאפיינים האישיותיים ולרקע הסוציודמוגרפי המאפיין את התלמיד, למסגרת הלימודית הישנה ולמסגרת הלימודית החדשה, ולמידת התיאום והרציפות בין השתיים, ישנו משקל רב מבחינת השפעתן על האופן בו יתמודד התלמיד עם המעבר. 

 

חזור

 

 

 

 

 מעברים וגיל ההתבגרות

המעבר מבית-הספר היסודי לחטיבה הנו מעבר כפול דהיינו ממסגרת לימודים אחת לשנייה, ובמקביל מעבר מהילדות לתחילתו של גיל ההתבגרות, כנ"ל המעבר מחטיבת הביניים לתיכון מלווה בתופעת ההתבגרות בקרב התלמיד. זהו גיל בו המתבגר מתפתח מבחינה גופנית, מגלה את מיניותו ועסוק בה. מבחינה חברתית קבוצת השווים הופכת לבעלת ההשפעה הגדולה ביותר והנער הרוצה לבנות לעצמו את אישיותו העצמאית מעוניין בניתוק אך נשאר תלוי בהוריו כלכלית ורגשית.

    מבחינה רגשית המצב מורכב יותר – השינויים הרבים שהזכרתי אינם מתרחשים בצורה עקבית ותואמת , וקיימים פערים בין היכולת השכלית להתפתחות המינית והגופנית לבין ההתפתחות החברתית, והדבר יוצר חוסר איזון ובלבול. בנוסף הזהות של הנער עדיין אינה מגובשת.

בגיל ההתבגרות, עקב השינויים ההורמונליים והרגשיים, סף התסכול נמוך יותר וישנן תגובות קיצוניות של חרדה ובלבול עד כדי תוקפנות וכן סערה רגשית, נטייה לקונפליקטים והליכה כנגד המקובל.

תופעות אלה מתרחשות במקביל למעבר לחטיבת הביניים, מעבר הדורש יכולות המנוגדות בתכלית: הליכה בתלם הלימודי וכישורי הסתגלות.

 

חזור

 

 

 

שלבי תכנית העבודה

שלב א פגישת תיאום בין הנהלת החטיבה לבין מנהלי בתי הספר היסודיים, כנ"ל

            בין הנהלת התיכון להנהלת חטיבות הביניים.

בפגישה זו שמתקיימת בסוף דצמבר תחילת ינואר נוכחים:

 1. מנהל ביה"ס הקולט.
 2. יועצת ביה"ס.
 3. רכז שכבה קולטת .
 4. פסיכולוג ביה"ס
 5. מנהל /י בתי הספר שתלמידיהם עוברים לחט"ב או לתיכון / מקיף.
 6. פסיכולוג/ים ויועץ/ים בית/בתי הספר .
 7. מנהל/י מחלקות חינוך/  נציג/ים ממחלקות חינוך
 8. צוותים של בתי הספר שתלמידיהם עוברים
 9. ראש/י וועד/י ההורים.
 10. קב"ס/ים .

    מפגש זה חשוב וחיוני מכיוון שבו עורכים תיאום ציפיות, דנים בתוכנית, במטרות, בשלבים השונים ליישום התוכנית ומאתרים נקודות חוזק וחולשה בתוכנית וכמו כן הצעות לשיפורה ועדכונה לפי הצרכים.

    המנהלים וגורמים נוספים במפגש זה ממנים אנשי קשר (מתאמים) מכל ארגון (מוסד) שיכולים לעבוד ביחד לצורך תיאום ותכנון שלבי העבודה בתוכנית זו ובכדי לקבוע לוח זמנים אופרטיבי ליישום כל שלב.

 

שלב ב: פגישת הוועדה המתאמת (אנשי הקשר הממונים).

                 הוועדה המתאמת נפגשת באמצע ינואר במטרה לקבוע לוח זמנים, מטרות

                 ויעדים לכל שלב ושלב.

    חברי הוועדה המתאמת:

      אנשי הקשר מבתיה"ס שתלמידיהם עוברים.

      אנשי קשר מבתיה"ס הקולטים

     נציג/י וועד ההורים

     קציני ביקור סדיר

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2006