education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
טבלת שלד לכתיבת תכנית לימודים
תוכנית לימודים
 

 תבנית לכתיבת תוכנית עבודה בית ספרית

 

דף זה מפרט את מטרות התוכנית כפי שהוגדרו ע"י הפיקוח על הבריאות, ובהמשך נותן טבלת שלד לכתיבת תוכנית הלימודים, כולל דוגמא

מטרת על של התוכנית:

הקניה, עיצוב, שיפור ושימור הרגלי חיים בריאים בקרב ילדים בישראל.

 


 יעדי התוכנית:

 

שיפור התנהגות תזונתית מאוזנת

 • העדפת שתיית מים על-פני משקאות ממותקים תוך הגבלת שתיית משקאות ממותקים
 • צריכת ירקות ופירות בכמות המומלצת (לפחות 5 ביום)
 • צריכת מוצרי חלב דלי שומן בכמות מומלצת (לפחות כ-2 מנות ביום)
 • הפחתת צריכת  חטיפים וממתקים
 • אכילת ארוחת בוקר (מדי יום)
 • אכילת ארוחה משפחתית (לפחות אחת ביום, בנוכחות הורה אחד לפחות)

 

העלאת מידת ביצוע פעילות גופנית

 • ביצוע פעילות גופנית נמרצת (לפחות שעה ביום)

 

שיפור אופי פעילות פנאי

 • צמצום משך זמן מסך (טלויזיה ומחשב) עד שעתיים ביום (לא כולל זמן מסך לצורך לימודים בביה"ס)
 • ביצוע פעילויות פנאי אקטיביות

 

 

 עקרונות התכנית:

 • יצירת סביבה מקדמת בריאות.
 • יצירת מחויבות לתוכנית של כל השותפים לה.
 • פיתוח ובניית יכולת להקניה ולשימור אורח חיים בריא.
 • מעורבות בתכנית ובתכניה של תלמידים, הורים, מורים, וקהילה.
 • מקצוע פיתוח תכנית בית ספרית יחודית המבוססת על יעדי התכנית ועל פי צרכי בית הספר.
 • שילוב התוכנית בתכנית הבית ספרית בראיה בין תחומית.
 • ויישום ההבטים ההתנהגותיים של התכנית בחיי בית הספר.
 • ניטור שוטף של התהליכים.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2020    

עדכוני rss