education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

הוראת שפות הינה חלק בלתי נפרד מהמיומנויות הבסיסיות שצריך להעניק לתלמידי ישראל. צרפתית הינה השפה זרה השנייה המדוברת ביותר בשבעים ארצות. היא שפתה הרשמית של האומות המאוחדות, של הפרלמנט האירופאי, של המשחקים האולימפיים וכו'. צרפתית מאפשרת חשיפה לאחת התרבויות החשובות בעולם.

 


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2017