education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
בחינת הבגרות ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" לנבחנים חיצוניים (אקסטרניים)
 
 

שימו לב -

 

  • על פי החלטת אגף הבחינות במשרד החינוך החל משנה"ל תשע"ט לא תתקיים יותר בחינת בגרות בגאוגרפיה - אדם וסביבה לתלמידים אקסטרניים במועד חורף. החל ממועד זה כל הנבחנים האקסטרניים יבחנו במועד קיץ בלבד.

 

  • במועד קיץ תשע"ט עדיין יוכלו הנבחנים החיצוניים ונבחני המשנה המעוניינים לשפר את יחידת הנתי"ב בלבד לגשת לשאלון 574 (לאקסטרנים) או  שאלון 57102 (לנבחני משנה) במתכונת ההיבחנות הישנה.

 

מספרי השאלונים ופרטים נוספים

 

 

המדריך לנבחן החיצוני שלהלן מורכב משני חלקים:

 

 

 מדריך לנבחן החיצוני (אקסטרני)

במדריך שלפניכם:

חלק א' – מיועד לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה שנבחנים במתכונת הישנה - רלוונטי אך ורק בנוגע לשאלון 574 (לאקסטרנים) או  שאלון 57102 (לנבחני משנה) במתכונת ההיבחנות הישנה.

חלק ב'מיועד לכלל הנבחנים החיצוניים הנבחנים במתכונת החדשה  - כלל הנבחנים האקסטרניים ונבחני המשנה, מלבד הנבחנים בקיץ תשע"ט בשאלון  574 (לאקסטרנים) או  שאלון 57102 (לנבחני משנה) במתכונת ההיבחנות הישנה.

 

יש לעיין גם בתכניות הלימוד המותאמות המתפרסמות באתר המפמ"ר

 

  ספרי לימוד מאושרים ללמידה והוראה (כולל רשימת האטלסים המותרים לשימוש בבחינת הבגרות)  

 

 

 חוברת הנחייה לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים הנבחנים במתכונת הישנה בבחינת הבגרות ב"גאוגרפיה- אדם וסביבה" - שימו לב כי חוברת זו התאימה למתכונת ההיבחנות הישנה ויש לעקוב אחר ההנחיות המעודכנות!

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/08/2019