education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
יחידות דיגיטליות להוראת "מדעי כדור הארץ והסביבה"
יחידות הלימוד תומכות בהוראה, בלמידה ובהערכה בחטיבת הביניים
 

הכניסה למורים ולתלמידים באמצעות "סיסמת הזדהות אחידה"

 

לוח זמנים לביצוע הפעילויות לקידום ידע ומיומנויות המאה ה-21, בנושא מדעי כדור הארץ, בשנת הלימודים תשע"ט

 

 

  קישור ישיר ליחידות הדיגיטליות

  

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  30/11/2018