education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
תרגום מושגים לערבית
תרגום לערבית של המושגים בתוכנית הלימודים
 

רשימת מושגים מחייבת ע"פ תכנית הלימודים החדשה מתורגמת לערבית

 

תלמידי י', י"א ו- י"ב במגמת מדעי הסביבה מחויבים ללמוד ולהיבחן ע"פ תכנית הלימודים החדשה.
רשימת המושגים המחייבת ע"פ התכנית החדשה תורגמה לערבית

המושגים יופיעו בבחינת הבגרות כמתוארים ברשימה

 

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  31/12/2020    

עדכוני rss