education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חוקרים סביבה 10 תשפ"א
יוצאים לדרך
 

 

קובץ הנחיות לחוקרים סביבה 10

 

משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה והטכניון , משתפים פעולה בפרויקט "חוקרים סביבה" המיועד לתלמידי מגמת מדעי
הסביבה. בתחרות 3 קטגוריות: עבודות חקר, תמונות וסרטונים.


 

1. פרויקט תחרותי לעבודות חקר מצטיינות במדעי הסביבה
הקטגוריה הראשית והחשובה בתחרות היא תחרות עבודות חקר.
במסגרת הפרויקט מוזמנים תלמידי מדעי הסביבה, המבצעים עבודות חקר "אקוטופ" להגיש את עבודותיהם לשיפוט. תלמידים
שעבודותיהם ראויות יוזמנו להשתתף בכנס וירטואלי, שבו יוצגו עבודות האקוטופ בעזרת כרזה , המפרטת את נושא המחקר,
שלבי העבודה והמסקנות. ניתן יהיה להוסיף דגמים, סרטונים כתבות ועוד.
עבודות שנכתבו על ידי יותר מתלמיד אחד תוכלנה להיות מוצגות על ידי תלמיד אחד או יותר מהקבוצה.
הכרזות והסברים יוצגו לתלמידים עמיתים ולצוות שיפוט.
הכנס יתקיים ביום ראשון י"ב סיון ה'תשפ"א , ה 23- במאי 2021
פרטים על הכנס שנערך בשנה שעברה תוכלו למצוא באתר (חוקרים סביבה תש"ף).
לתלמידים הזוכים במקומות הראשונים יחולקו תעודות ופרסים.
קובץ ניקוד והנחיות לתחרות עבודות החקר בקישור, בו מפורטים שלבי השיפוט השונים, הנחיות, הקריטריונים להערכה
והניקוד לתחרות על כל חלקיה ושלביה. *נא לשים לב לשינויים בהנחיות*


 

2. "חוקרים סביבה בעין המצלמה"
קטגוריה נוספת לתחרות היא צילום תמונות. התצלומים שישתתפו בתחרות השנה יהיו בנושא: " הסביבה בצל הקורונה ".
קובץ ניקוד והנחיות לתחרות הצילום בקישור

 

3. "תחרות סרטוני עשייה סביבתית "– תחרות סרטונים להצגת העשייה הסביבתית בצל הקורונה
הקטגוריה השלישית בתחרות היא סרטוני עשייה סביבתית , גם תורמים לסביבה וגם זוכים בפרסים.
כל מה שצריך לעשות הוא לתעד את העשייה הסביבתית שלכם.....
קובץ ניקוד והנחיות לתחרות סרטוני עשייה סביבתית בקישור


בתי ספר יכולים לגשת לשלוש הקטגוריות .


יש להירשם לתחרות עבודות החקר, תחרות הצילום או תחרות הסרטונים לא יאוחר מ 30 בינואר,2021 בקישור.

את תמונת הכרזה, הצילומים והסרטונים יש להעביר בדוא"ל עד: יום חמישי י"ט ניסן תשפ"א, ה- 1 באפריל 2021
osmak123@gmail.com : למרכזת הפרויקט: סורה סוהיר טלפון: 054-2460320 | מייל

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  27/01/2021    

עדכוני rss