education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות לתלמידים לקויי למידה על פי השאלונים במדעי הסביבה –
 

 

להנחיות מפורטות מוזמנים לעיין במסמכים הבאים:

 

 

 הנחיות כלליות:


הנהלת בית-הספר אחראית להגשת בקשה בצירוף המסמכים המתאימים
לוועדה המחוזית ל"התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים  עם לקות  למידה אינטרניים ואקסטרנים" בהתאם לחוזר מנכ"ל תשס"ד'/4(ב), ו' כסלו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003.
תיקוני החוזר וחוזר נהלים עדכני המפורסם מדי שנה ע"י אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י.
ועדת התאמות בית ספרית וועדות התאמה  מחוזיות הן הסמכות  לאשר לתלמיד עם לקות למידה, היבחנות בדרך שונה מבחינת הבגרות הרגילה. הדיון בוועדות נעשה בהתאם לסוג ההתאמה המבושרת.

ניתן לעיין בחוזר העדכני באתר שפינ"ט.

 

תלמידים עם זכאות לבחינות בגרות מותאמות

בשנת  הלימודים תש"פ"א התלמידים עם זכאות להיבחן במבחן מותאם במדעי הסביבה יפעלו בהתאם למצויין בטבלה הבאה:

 

להלן מבנה הבחינה החיצונית במדעי הסביבה על פי הרפורמה (סמל שאלון -064381) . בעמודה השמאלית מצויין מס' השאלות שתלמידים עם זכאות למותאם יצטרכו לענות בכל חלק של בחינה.

 

פרק

אפיון הפרק

מספר שאלות

ניקוד

הערות

מס' השאלות  שהתלמידים עם  זכאות לבחינה  מותאמת צריכים לענות

א

שאלות רב בררתיות - ליבה

17

30

ללא בחירה, ניקוד מלא ל 15 תשובות נכונות

17 שאלות ללא בחירה, ניקוד מלא ל 15 תשובות נכונות

(רגיל)

ב

שאלות ליבה

4

30

בחירה מ- 6

3 שאלות

ג

*מחקר וחקר

3

16

ללא בחירה

3 שאלות (ללא בחירה)

ד

**העמקה

3

24

בחירה מ 5

שאלות.

יש לענות על נושא אחד

2 שאלות

בחירה מ 5

שאלות.

יש לענות על נושא אחד

100

100

 
יש להקפיד לבחון את התלמידים בעלי אישור מותאם על פי כללי המותאם במהלך השנה כולה ולא רק במבחן הבגרות.
 
ביום בחינת הבגרות לא יענו שאלות הקשורות לאופן בו תלמיד אמור להיבחן במבחן מותאם.

 

הנחיות לבחינות העיוניות בעל פה

 • בית הספר יפנה לוועדה המחוזית בבקשת אישור לתלמידים הזכאים לבחינה בע"פ.
 • בית הספר ימלא את הטופס המקוון בו יוקלדו פרטי התלמידים הנבחנים, פרטי השאלונים ופרטיהם של המורים עבורם מבקש ביה"ס אישור שישמשו כבוחנים בע"פ, מבעוד מועד.
 • אין לבקש לשבץ בוחן שהוא המורה של התלמידים במקצוע הבחינה. במקרה ויש בעייה למצוא מורה מתאים כבוחן, יש ליצור קשר עם הפיקוח, מוקדם ככל האפשר ולפחות חודש לפני הבחינה,  להתייעץ כיצד לפתור את הבעייה.
 • צוות הפיקוח יבדוק כל בקשה לגופה, רק מורה שקיבל אישור דרך המערכת הממוחשבת יוכל לבחון בע"פ. אין לקיים את הבחינה - ללא אישור.
 • הבוחן רשאי לבחון עד 4  תלמידים בשאלון אחד. זה אחר זה, למעט מקרים חריגים הדורשים אישור מראש.
 • הנבחן יקבל את השאלון לעיון לקראת הבחינה בעל פה. במחברת שיקבל ירשום הערות ועיקרי תשובות לקראת הבחינה בעל פה. הנבחן יענה על כל השאלות כפי שנדרש מנבחן בכתב.
 • זמן ההתכוננות לבחינה בע"פ הוא כמחצית מהזמן המיועד לבחינה בכתב.
 • הבחינה בע"פ תתקיים בזמן הבחינה בכתב.
 • הבוחן ירשום במחברת הבוחן הערות ואת עיקרי הדברים שאמר הנבחן. על פי הנרשם במחברת, לאחר קבלת תשובון מהפיקוח, יקבע הבוחן את הניקוד לכל שאלה. יש לרשום את הניקוד לכל שאלה במחברת הבוחן.
 • את חלק הבחינה המתקיים בע"פ הבוחן יכול להקליט ברשמקול ולהיעזר בהקלטה לצורך הערכה.
 • על מחברת התלמיד הנבחן יש להדביק מדבקות כנהוג לגבי בחינה רגילה.
 • מחברת התלמיד ומחברת הבוחן יצורפו ביחד עם סיום הבחינה וישמרו בבית הספר.
 • על ביה"ס לוודא שהבוחן בע"פ יקבל בסיום הבחינה בכתב את המחוון. מחוונים ישלחו לבתי הספר שבקשתם לאישור בוחן בע"פ, אושרה. ניתן לדחות את מועד שליחת ציוני הבחינה בע"פ לנקודת הקליטה עד לאחר עיון של הבוחן בתשובון וזאת בהתאם להנחיות של אגף הבחינות.

בחינה מוכתבת על ידי בוחן ניטראלי

בחינה זו, היא אחת האפשרויות לבחינה של תלמידים עם ליקויי למידה, בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית. אסור שהכותב הניטראלי יהיה המורה המקצועי למדעי הסביבה. מחברת הבחינה תשלח למרכז קליטה עם שאר מחברות הנבחנים.

יש להקפיד שכתב היד של הבוחן הניטראלי יהיה קריא וללא שגיאות כתיב.

 

המרת ממתמטיקה למקצוע מדעי הסביבה לתלמידים המאובחנים עם דיסקלקוליה וקיבלו את אישור הוועדה המחוזית להמרה

כבשנים עברו, גם השנה - תשפ"א, תלמידים שאובחנו עם לקות מסוג דיסקלקוליה  וקיבלו את אישור הוועדה המחוזית להמרה ממתמטיקה למקצוע מדעי אחר, יוכלו להמיר את בחינת הבגרות במתמטיקה  3 יח"ל  לבחינת בגרות במדעי הסביבה – 3 יח"ל. 
השנה תשפ"א בהתאם להנחיות אגף לקויי למידה, התכנים במדעי הסביבה  למבחן לתלמידים דיסקלקולים יהיו זהים לתכנית הלימודים העיונית לתלמידי מדעי הסביבה  5 יח"ל, כולל נושא העמקה 
 במסגרת ההתאמה בהיקף בחינת הבגרות, התלמידים המאובחנים עם לקות מסוג דיסקלקוליה  שקיבלו את אישור הוועדה המחוזית להמרה ממתמטיקה 3 יח"ל למקצוע מדעי אחר והחליטו להמיר אותה  למקצוע מדעי הסביבה על פי הנהלים, יבחנו בבחינת בגרות במדעי הסביבה – סמל השאלון:   064371

בחינה במתכונת זו מיועדת גם ל- 

• תלמידים  עם לקות מסוג דיסקלקוליה שוועדת ההתאמות אישרה להם להיבחן בע"פ במקצועות רבי מלל בנוסף לאישור להמרה ממתמטיקה 3 יח"ל למקצוע מדעי אחר ובחרו להיבחן במקצוע מדעי הסביבה.

• תלמידים  עם לקות מסוג דיסקלקוליה שוועדת ההתאמות אישרה להם להיבחן בבחינה מותאמת  במקצועות רבי מלל בנוסף לאישור להמרה ממתמטיקה למקצוע מדעי אחר ואשר רוצים להמיר את  מקצוע המתמטיקה 3 יח"ל למדעי הסביבה.

.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  22/10/2020    

עדכוני rss