education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה - ספרים
 

ספרי לימוד

 

הספר הדיגיטלי "אדם וסביבה" של זאב שטסל, 2013, נמצא בקטלוג החינוכי של משרד החינוך, ללא עלות..

 

עורבי נטע, מנון הרן, חנה סיוון, שטסל זאב, (1998), הוצאת מעלות 

הספר הדיגיטלי "חיים וסביבה" נמצא בקטלוג החינוכי של משרד החינוך, ללא עלות.

חיים וסביבה

חיים וסביבה – מדריך למורה.

 

קלצ'קו שרה (2003), אוניברסיטת בר אילן המרכז להוראת המדעים

עוברים לירוק  א' , הפרקים 'כדור הארץ והאדם', אדם, עולם וערכים', 'שימור המגוון הביולוגי'

עוברים לירוק – מדריך למורה

 

אמיר רות (2005), האוניברסיטה העברית המרכז להוראת המדעים

טבע בעולם משתנה (המגוון הביולוגי)

טבע בעולם משתנה (המגוון הביולוגי) – מדריך למורה

 

אמיר רות (2007) , האוניברסיטה העברית המרכז להוראת המדעים

פרקים באקולוגיה מהדורה שנייה

פרקים באקולוגיה מהדורה שנייה מדריך למורה

 

אמיר רות (2007) , האוניברסיטה העברית המרכז להוראת המדעים

פרקים באקולוגיה, לקט מאמרים בנושא: יחסי גומלין בין אורגניזמים

 

ספרים אחרים

שוסטר איילת, (2005) אקולוגיה: חברות ביולוגיות ומערכות אקולוגיות, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

פרבולוצקי אבי, פולק גד (2001), אקולוגיה : התיאוריה והמציאות הישראלית, ירושלים: כרטא

 

הנציבות העולמית של האו"ם לסביבה ופיתוח (1987), עתידנו המשותף, תרגום לעברית רחל וזאב אשכולות חיפה: הטכניון - מוסד שמואל נאמן (1990).

 

פרומקין רון, חנין דב, אידלמן אמיר (עורכים ומתרגמים) (2006), צורכים עולם : תרבות הצריכה - הערכת מצב, תל אביב: מרכז השל - המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית.

 

קזין אורנה (2004) , במרחק הליכה (חיבור על תרבות הצריכה),  תל אביב: מרכז השל - המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית.

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  18/06/2015    

עדכוני rss