education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא למדעים במדעי הסביבה
נושא מרכז לשנת תש"ף הוא משבר האקלים
 

 

 

 

 

  • מחשבון לשינוי אקלים-  בעזרת המחשבון, תוכלו לגלות האם כל אחד יכול לנהל אורח חיים טוב תוך התמודדות עם שינויי אקלים

 

 

 

שינוי האקלים וההיערכות אליו:

 

ועידת האקלים, נתונים על התחממות ופליטות גזי חממה:

 

דוח הניטור הלאומי של מפרץ אילת לשנת 2018 של המשרד להגנת הסביבה:

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  08/10/2020    

עדכוני rss