education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
פסולת - ספרים
 
 

ספרי לימוד

קלצ'קו שרה וחובריה. (2014). יש לנו רק כדור אחד – פסולת מוצקה, משאב המים.  אוניברסיטת בר אילן, מטה מל"מ ואגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך המרכז להוראת המדעים. 

יש לנו רק כדור אחד - פסולת מוצקה

 

שטסל זאב, זריהן לילית, ויצמן איילת (2004), פרקים 9-7

משאבים וסביבה, 

משאבים וסביבה – מדריך למורה 

משאבים וסביבה - תרגום לערבית 

דף תיקונים לתרגום לערבית

 

קלצ'קו שרה (2003)

עוברים לירוק  ב' הפרק 'פסולת מוצקה'

עוברים לירוק– מדריך למורה

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss