education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מיקוד תכנית הלימודים לשנת תשפ"א
 

להלן תכנית הלימודים לתלמידי מגמת מדעי הסביבה בחטיבה העליונה בכתה י', י"א וי"ב.

 תכנית הלימודים החדשה לתלמידי כיתות י' + י"א + י"ב.

בצל מגיפת הקורונה מיקוד תכנית הלימודים לשנת תשפ"א

 הערכה בית ספרית (40%) במסגרת תכנית הלימודים החדשה, מסמך המלצות והנחיות למורים.

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  22/10/2020    

עדכוני rss