education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

מחשבת ישראל כמבוא להשכלה כללית מפגישה את התלמידים עם רצף היצירה היהודית לדורותיה, ממחשבת המקרא ועד הגות זמננו. מבוא זה מקנה לתלמידים מושגים ומיומנויות יסוד מן המחשבה היהודית והכללית, מדגיש היבטים ערכיים ורלוונטיים לעולמם של התלמידים, ותורם לעיצוב זהותם כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.


היות שיחידת הלימוד הראשונה במחשבת ישראל היא יחידת מבוא שנועדה לחשוף את התלמידים לנושאים ולמיומנויות יסוד של תחום הדעת, אנו מציעים ללמד את שיעורי ההשכלה הכללית במחשבת ישראל על פי ספרי הלימוד שהוגדרו ביחידה הראשונה: "ובחרת בחיים" – ערך חיי אדם במחשבה היהודית והכללית או "מעגלי שייכות – זהות יהודית בעולם משתנה". להלן הצעות להוראת שיעורי המבוא מתוך ספרים אלו בהיקף מינימלי של 30-32 שעות שנתיות.


כפי שכבר פרסמנו, באישור ובעידוד המנהל הפדגוגי, כדי לאפשר למידה משמעותית יותר בכיתה י', ניתן ואף רצוי לחבר את שני המבואות הדרושים להשכלה כללית מאותו אשכול, וללמד שעתיים מחשבת ישראל בשני דגשים נושאיים שונים (מחשבת ישראל א' + מחשבת ישראל ב' בדגש נושאי שונה), סה"כ – כ- 60 שעות שנתיות.


נוסף ללמידה על פי אחד מספרי הלימוד הנ"ל, לפניכם הצעות לנושאים נוספים להשלמת מבואות במחשבת ישראל בדגשים נושאיים שונים. עם זאת, הנושאים הללו עומדים בזיקה לפרקים מתוך יחידת הלימוד הראשונה, כלעיל, ומהווים מעין הרחבה ופיתוח שלה, כדי לשמור על רציפות ומשמעותיות של הלימוד.


1. לוח השנה העברי: ערכת "חלונות חג": 5 גיליונות ( X 6 שעות) מתוך הבאים: ראש השנה ויום הכיפורים, סוכות, חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, יום העצמאות, שבועות)
2. צדק חברתי –  תלמוד ומעשה (בעזרת מבחר מקורות מתוך היחידה: "אח-אחר-אחריות", בזיקה למחויבות אישית ולשנת השמיטה)
3. "דעת המקום" – שלושה סיורים לימודיים בדגש על זהות ותרבות (כולל שיעורי הכנה בכיתה ומשימת סיכום)
4. תכנית בית-ספרית ביהדות בזיקה לתחומים נוספים: דמוקרטיה, רטוריקה (מיומנויות טיעון), סביבה, מגדר, אומנויות, וכד'.

אתם מוזמנים להיעזר במדריכי מחשבת ישראל כדי ליצור את התכניות הללו בבית הספר בזיקה לתחום הדעת.
 
דרך ההערכה על לימודי ההשכלה הכללית היא בית ספרית, והציונים בתעודת הבגרות יוזנו כשני ציונים בהשכלה כללית מאשכול תרבות ומורשת (ללא פירוט נוסף). תלמידים ששיעורים אלו מהווים חלק מלימודיהם למגמה מורחבת (בהיקף 20%) ישלימו חובת מבוא נוסף להשכלה כללית במסגרת לימודיהם המוגברים בכיתה יא או יב, בדגש נושאי אחר מן הרשימה. 
במהלך הקיץ ושנת הלימודים תשע"ה נציע בהשתלמויות מורים ובפרסום ברשת דרכי הערכה מגוונות במסגרת ההשכלה הכללית. 

 


א. הצעה לתכנית למידה בהשכלה כללית על פי הספר "ובחרת בחיים" - ערך חיי אדם בתרבות ישראל (מעלות, ת"ל) (1 ש"ש)

(הספר נמצא ברשת באתר "כותר" ומוקדש לו אתר הרחבה והעשרה במדף הווירטואלי של מט"ח.)                                                                                                        

רציונל: היכרות בסיסית עם מיומנות דיוני דילמה, שיח ערכים ודרכי טיעון ומפגש עם יצירות מרכזיות בנושא ערך חיי אדם מארון הספרים היהודי ומן התרבות הכללית

 

נושא / פרק בספר הלימוד

פירוט

מבוא: מהי דילמה? (2-3 ש')

מהי דילמה מוסרית (2-3 ש')                                                      (יש להיעזר במדריך למורה לפרק זה המתפרסם באתר המפמ"ר)

פרק א: חלוקת משאב חיים מוגבל

(4 ש')

ברייתא: מים לשניים + קטע מ"אחד העם" (2-3 ש')

פילוסופים יווניים על דילמת הטובעים (1 ש')                                       (או: אתיקה רפואית: שו"ת על חלוקת תרופות (1 ש'))

פרק ב: חיים מול חיים

(5 ש')

אתיקה רפואית: משנת היולדת ופירוש הרמב"ם + השוואות בין תרבותיות  (2-3 ש')

דילמה מתקופת השואה – פרשת קסטנר (2 ש')

פרק ד: חובת ההצלה והעזרה לזולת

(6 ש')

מקרא: "לא תעמוד על דם רעך", ספר החינוך והרמב"ם על המצווה, והתייחסות לחוק הישראלי ולחוקי "השומרוני הטוב" בנצרות (4 ש')

פילוסופיה: עמנואל קאנט על הצו המוסרי (2 ש')

פרק ה: הצלה במחיר הסתכנות (3 ש')

שו"ת הצלת פצוע בקרב (2 ש')

רבין על ערך הרעות בצה"ל, "שבועת האמונים" לצה"ל (1 ש')

פרק ו: על טעם החיים

(3 ש')

המושגים "פיקוח נפש" ומסירות נפש (1 ש')

פילוסופיה: סוקרטס וקירקגור על משמעות החיים (2 ש')

פרק ז: המתת חסד – חיים מול איכות חיים

(3-4 ש')

"שולחן ערוך" על "חולה הנוטה למות" + פסקת פתיחה של ישעיהו ליבוביץ על המתת חסד (2-3 ש')

ויקטור פרנקל על משמעות החיים (1-2 ש')

סוף דבר (3 ש')

מקרא ופרשנויות: "אדם בצלם" (1 ש')

משנה: "לפיכך נברא אדם יחידי" (2 ש')

הערכה (2 ש')

בחינה/משפט מבוים/הצגת פרויקטים/סיור?  (2 שע')

סך הכול

30-32 שעות


ב. הצעה לתכנית למידה בהשכלה כללית על פי הספר "מעגלי שייכות" – זהות יהודית בעולם משתנה (מכון הרטמן) (1 ש"ש)                                                                        

רציונל: בסיס ראשוני ליצירת שיח זהות יהודית-ישראלית, ומפגש עם מקורות מרכזיים בנושא מארון הספרים היהודי

 

נושא / פרק בספר הלימוד

פירוט

מבוא: זהות ושייכות  (7 שע')

 

דיון במושג הזהות ופעילות תעודת זהות (2  ש')

מגדל בבל: מקרא ופרשנות ישעיהו ליבוביץ (2 ש')

פרשת האח דניאל: דיון ופסק דין בית המשפט (2-3 ש')

זיהוי והסבר כללי למעגלי השייכות (1)

מעגל המשפחה                  (5 שע')

ריה"ל (2 ש'), אליעזר שבייד (1 ש'),

מאיר בוזגלו על המסורתי (1 ש')

רמב"ם: כיצד מקבלין את הגר? (1 ש')

מעגל הערכים

ואורחות החיים                 (3 שע')

רמב"ם: דרכו של  אברהם לאמונה (2 ש');

העיקרון התלמודי "ישראל - אף על פי שחטא, ישראל הוא" והדגמה בשו"ת רש"י (1 ש')

מעגל הזיכרון                      (3 שע')

ברל כצנלסון על הזיכרון והשכחה (2  ש');

מבט כללי על ההיסטוריה היהודית (1-2  ש');

מעגל האחריות ההדדית (3 שע')

הגדה של  פסח: ארבעת הבנים (1 ש');

רמב"ם: שמונה מעלות לצדקה (2 ש');

מעגל המקום                          (4 שע')

בראשית: "לך לך ..." ומקומה של א"י במקרא (1 ש');

הרצל: מדינת היהודים (1-2 ש') ועמוס עוז: מדוע לא יכלה המדינה לקום אלא בא"י (1-2 ש')

מעגל השפה והסמלים (4 שע')

ח"נ ביאליק: שפה ותרבות (2 ש');

הדגמה (שבת, ברית מילה) (2 ש')

הערכה (2 ש')

בחינה/משפט מבוים/הצגת פרויקטים/סיור?  (2 שע')

סך הכול

30 שעות

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2016    

עדכוני rss