education - חינוך הפיקוח על הוראת המחול
 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

המחול הוא אמנות הגוף ככלי ביטוי ותקשורת.הוא צורך אנושי קמאי, המלווה אותנו באירועי מעגל החיים ומחזור השנה, ב"עת ספוד ועת רקוד" כך בקהלת, באירועים, בינלאומיים, לאומיים, ואישיים כאחד. הוגים, משוררים, חוקרים וכוריאוגרפים דנים ומתארים את מרכזיותו בחיי בני האדם והחברה משחר ההיסטוריה ועד היום. המחול חי בקרבנו ובנשמתנו כותב בובר. מעשה הריקוד טבוע בגופינו ובביצועו באים לכדי מימוש העצמי, החברתי והתרבותי ומתרחשת תנועה מתמדת בין התוך אישי לבין אישי. לצד החיבור גוף ונפש כזה שנע בין מדריגת השעשוע, כפי שמתארת לאה גולדברג לדרגת פולחן ובכך עולה למדרגת הנשמה כותב עגנון, המחול הוא שיקוף של החברה וערכיה ובכוחו גם להשפיע על הווייתה ולעצב אותה. הוא התרבות כולה, החברתיות כולה והכח המניע טוען הכוריאוגרף וחוקר התנועה לאבאן. סוקרטס מציע התייחסות אליו כתרופה נגד שכחה, "כי שמורים ברגלי זכרונות" כותבת המשוררת רחל ובכך תורם המחול לסוציאליזציה של הדור הצעיר ונע בין מסורת לחידוש.

 

אך טבעי לרתום את כוחו של המחול ומכלול השפעותיו לטובת חינוך, למידה משמעותית ועיצוב דור עתיד ערכי של יוצרים, הוגים, חוקרים ואנשי תרבות. החינוך למחול משלב בסינרגיה שלושה תחומים: תאוריה, מעשה, יצירה, ובכך הוא מעודד ביטוי אישי ייחודי ומזמן תדיר בין תחומיות ורב תחומיות בכל שלבי החינוך מקדם יסודי, לחטיבה העליונה ממכללות להשכלה גבוהה ועד לפיתוח מקצועי של עובד ההוראה, מ"מחול לכל" ועד מחול כתחום התמחות והצטיינות.

 

שאיפתנו בפיקוח על החינוך למחול היא להוביל, להעצים ולקדם במצוינות את החינוך למחול במערכת החינוך. לרתום ולתכלל את הגורמים והאגפים השונים בה ובחינוך הבלתי פורמאלי לכדי שיתוף סינרגטי מניב, המתלקח כרוח יצירה. שיתוף שיממש שוויון הזדמנויות למיצוי הכישרון במחול לכל תלמיד ולקידומם של מורים מקצועיים למחול במערכת.

 

באתר זה מופיע מידע רשמי בנוגע לתחום המחול במערכת החינוך, שעשוי לסייע לכלל העוסקים בו: חזון הפיקוח על החינוך למחול, תכנית עבודה שנתית, תכניות לימודים, חוזרי מפמ"ר, קורסים לפיתוח מקצועי וימי עיון, מיזמים ועוד. לצד דף וקבוצת הפייסבוק שמהווה מרחב מתוקשב לשיח עמיתים מקצועי, הצוות ואני מקוות שתראו באתר זה מקום לשיתוף יוזמות, למידה והעצמת קהילתנו המקצועית לטובת קידום החינוך למחול.

 

יחד נחולל ביצירה כמעיין המתגבר,

שלכם,

הילה

הילה קובריגרו-פנחסי

מפמ"ר מחול

hilap@education.gov.il


 
 
   תאריך עדכון אחרון:  07/03/2019    

עדכוני rss