education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
הצעת תשובות לשאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה לשנת הלימודים תשע"ד
 

מורים ותלמידים יקרים,

משרד החינוך ממשיך להעמיד לרשות המורים והתלמידים הצעת תשובות לשאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה לשנה"ל תשע"ד.

 

פרסום הצעת התשובות בא לתת שירות מקצועי למורים, לתלמידים ולכלל הציבור.
דבר זה נעשה כדי להוסיף נדבך של משוב, לקידום תהליך למידה מלא ולסייע לתלמידים בתהליך הלמידה שלהם.

 

קובץ התשובות הינו במתכונת של "שאלון מחברת" (התשובה שתולה בתוך השאלון). המסמך מציג דוגמאות מרכזיות לאפשרויות המענה לשאלות שהופיעו בבחינת הבגרות, אך לא מציג את כל התשובות הנכונות האפשריות. על כן צריך לקחת בחשבון שייתכן שקיימות תשובות נכונות נוספות שאינן מוצגות במסמך ויזכו את המשיבים במלוא הנקודות.

 

יש להדגיש כי המסמך הינו מסמך של משוב ואינו מהווה כלי להערכת הבחינות על כן אינו יכול להיות בסיס לערעורים, לתגובות או לפניות.

 

בברכת הצלחה
ד"ר אירמה ג'ן
מפמ"ר מתמטיקה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/06/2014    

עדכוני rss