חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  חוזר מפמ"ר תשפ"א
  
  חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר מורי המקצוע
  
  לכיתות ט' - הספר "להית אדם - ערכי חיים על פרשת דרכים"
  
  ספר יוזמו"פ -תשע"ט
  
  סבסוד פעילויות למידה חווייתית - תש"ף
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
  מורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) - תש"ף
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss