education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הצעות לפעילות בנושא השואה בחטיבת הביניים
 

אסופת הפעילויות המוצעת מחולקת לכמה נושאים המקיפים את הוראת נושא השואה בחטיבות הביניים. הנושאים עוסקים בחיי קהילות לפני השואה, בחיי הקהילות בגטאות בתקופת השואה ובחזרה לחיים מתוך חיזוק המחויבות למאבק בגזענות.
דרכי ההוראה המשלבות היבטים יצירתיים בתחומי האמנויות, מזמנות לתלמידים למידה והכרות עם נושאים מורכבים וטעונים באופן יצירתי ומתוך גישה בינתחומית ורלוונטית להם.

הוראת נושא השואה בראי הוראת התאטרון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/12/2013