education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

בעולם העובר מהפכה כמהפכת הטכנולוגיה והידע הנוכחית, מחויב בשינוי אורח החיים ובחינוך אנו מחויבים להגיב לכך. האמנויות הן שפות בינלאומיות, לא מילוליות, חשובות ביותר,המאפשרות תקשורת בין בני אדם על אף השונות התרבותית. ערך-גיבוש מערכת ערכים מוצקה שתשמש את הלומד כמצפן לבחירה מושכלת בעתידו. מעורבות-הלומד פעיל באופן אישי בחקירה ובגילוי, בחשיבה אינטליגנטית ואינטגרטיבית, מגלה מוטיבציה, מבצע את המשימות ויוזם העמקה של הנושא הנלמד. רלוונטיות-למידה הנותנת מענה לצרכיו האישיים של הלומד ומאפשרות יישום הנלמד בפתרון בעיות ברמה העיונית ובחיי היום יום.

 

האמנויות מחייבות עבודת צוות, שיתוף פעולה, הקשבה וכבוד לאחר שמולך. רק כך יוכלו לצאת לדרך הפקות מורכבות כגון הצגות, תערוכות ומופעים.

האמנות מתחברת לחיי היום-יום במגוון ממדים, היא מעוררת מחשבה רפלקטיבית וביקורתית על התופעות בהן נתקל התלמיד ומחנכת אותו להגיב באופן פעיל על תופעות שמפריעות לו בעולם. בדרך זו הופך התלמיד לתיאטרון לאזרח פעיל ומעורב.


להלן שלוש הצעות ללימודי השכלה כללית

  • יחידה העוסקת בתהליכי יצירה, ממחזה  להצגה
  • יחידה העוסקת בלמידת תיאטרון בהתייחס לציר היסטורי
  • יחידה העוסקת בהוראת התיאטרון בהתייחס לציר רעיוני

 

למסמך התכנית להשכלה כללית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/10/2014