חינוך - education מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 

 
- חומרים לציון יום הגירוש של יהודים מארצות ערב ומאיראן
  
- לחומרי למידה אודות קהילת יהודי אתיופיה וחג הסיגד
  
"לפאתי מזרח" - בעקבות חמיצר ואוצרות יהדות המזרח עבור מוסדות