education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' אהרן דותן הוא מן החשובים בחוקרי העברית בדורנו ומן המשפיעים על עיצובה ועל הכוונתה.

 

כתבי יד של המקרא ונוסחם, מסורת המקרא וטעמי המקרא לשיטותיהם השונות, שיטות הניקוד השונות והבלשנות העברית של ימי הביניים - כל אלה הם תחומים עיקריים בעבודתו המדעית, ובכל אלה הוא תרם במקוריותו ובחידושיו עד כדי פריצת דרך ושינוי כיווני מחקר קודמים.

 

עיוניו המעמיקים בכתבי יד שונים של המקרא וההשוואה ביניהם הניבו שתי מהדורות חדשות של התנ"ך המבוססות על כתב יד לנינגרד המיוחס לאהרן בן אשר, גדול בעלי המסורה. המהדורה הראשונה, המבוססת על יסודות מדעיים ועם זאת מותאמת לקהל הרחב, היא אחת הנפוצות בהוצאות התנ"ך, והיא מוענקת לחיילים המתגייסים לצה"ל בטקסי ההשבעה שלהם. המהדורה השנייה, פרי שנות מחקר נוספות ומלווה במבוא מקיף ובנספחים, נחשבת למדויקת ביותר מבין המהדורות המדעיות שהתפרסמו מכתב יד זה. היא יצאה לאור במקביל בארצות הברית ובאירופה.

 

חקירתו היסודית את המסורה הביאה את דותן למסקנה ששינתה את פני המחקר בכל הנוגע לראשית הדקדוק העברי. הוא הראה כי ראשיתו של הדקדוק העברי בגרעין מקורי עברי, וגרעין זה הוא המסורה, ואילו ההשפעה המוכחת של הדקדוק הערבי הייתה המשכו של תהליך.

 

דותן אף העמיד על הקשר שבין המסורה לראשית המילונאות העברית. ספרו ניצנים ראשונים בחכמת המילים, העוסק בהרחבה בסוגיה זו, יראה אור בקרוב.

 

מחקריו של דותן בתחום נוסח המקרא ומסורתו זכו להכרה אקדמית בין לאומית. פרופ' דותן היה ממייסדי הארגון הבין-לאומי לחקר המסורה, והוא מכהן כנשיאו זה שנים. מאמריו על טעמי המקרא, הכרונולוגיה שלהם ודרכי התהוותם הפכו את העיסוק בהם למקצוע אקדמי. דותן הוא הראשון שהנהיג תחום זה כמקצוע הוראה אוניברסיטאי.

 

גולת הכותרת במחקריו של דותן בתחום הבלשנות העברית של ימי הביניים הוא ספרו אור ראשון בחכמת הלשון, שהוא מהדורה מדעית של ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון, ראשון המדקדקים העבריים בן המאה העשירית. חיבורו של רב סעדיה גאון, שהיה מונח כאלף שנה בלי שאיש ייתן את דעתו עליו, זכה בידי החוקר האמונות של דותן לתרגום מן הערבית היהודית, לההדרה, לביאור ולניתוח המעוררים התפעלות והערכה רבה. ספרו זה של דותן זיכהו בפרס ביאליק לחכמת ישראל.

 

פרופ' דותן הוא מורה מחונן ומוערך מאוד. הוא העמיד תלמידים הרבה, מהם ממשיכי דרכו במחקר ובהוראה באוניברסיטאות.

 

נוסף על עבודתו במחקר הלשון הוא שותף פעיל, זה שנים רבות, בהכוונתה של הלשון מאז היותו מזכיר בוועד הלשון ולאחר מכן חבר באקדמיה ללשון העברית.

 

אחד מפעליו הראשונים, לפני כארבעים שנה, היה הפצת חידושי האקדמיה וכלליה באמצעות עלוני למד לשונך, שהוא הגה וערך ואף טבע את דמותם.

 

בשנת 1997 הקים דותן באוניברסיטת תל-אביב את המרכז למורשת היהדות על שם צימבליסטה, ומאז הוא עומד בראשו. המרכז מציע מגוון רחב של פעילויות בתחומי מדעי היהדות והמורשת היהודית, ושעריו פתוחים הן לאנשי האקדמיה והן לקהל הרחב.

 

על תרומתו המיוחדת לחקר הלשון העברית, תולדותיה והתפתחותה מתוך ראייתה כחלק מהמורשת היהודית והתרבות העברית, ועל חלקו בעשייה הלשונית והתרבותית, ראוי פרופ' אהרן דותן לפרס ישראל בחקר הלשון העברית לשנת תשס"ה.

 

 

 

השופטים

פרופ' גד בן-עמי צרפתי, יו"ר

פרופ' משה אזר

ד"ר קציעה כ"ץ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012