education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל, הוא דמות מרכזית ומוערכת בחברה הישראלית ובעולם, ואישיותו משמשת דוגמה לקירוב לבבות בין דתיים לחילוניים, בין יהדות ישראל ליהדות התפוצות ובין היהדות לדתות אחרות.

 

הרב לאו, צעיר הניצולים ממחנה הריכוז בוכנוואלד, שעלה לארץ יתום מאם ומאב, מסמל את כוחות ההישרדות של העם היהודי ואת המעבר משואה לתקומה.

 

כהונותיו כרב ראשי של הערים נתניה ותל אביב וכרב ראשי לישראל התאפיינו ברבנות של דרכי נועם המאחדת ומחברת בין אישים ובין מחנות.

 

הרב לאו משרה על סביבותיו מאישיותו ומהתנהגותו המתאפיינות בפתיחות, בסובלנות ובמתינות. קולו השקול והסמכותי נשמע בתחומים שונים, והוא נקרא לא אחת לפשר בסוגיות של דת ומדינה. הרב פועל רבות להשגת הבנות בין-דתיות באמצעות קיום מפגשים בין בני דתות שונות והשתתפות בכינוסים שלהם.

 

הרב לאו חורג מהמסגרות הרגילות של הרבנות ומתייצב לפעילות בתחומים מגוונים של עשייה חברתית. הוא חבר פעיל במועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים, מכהן בנשיאות המועצה הציבורית לארץ ישראל יפה וחבר פעיל במועצה הלאומית למען יהודי ברית המועצות. כמו כן הוא השתתף בוועידת הלסינקי שעסקה בין היתר בהיבטים הדתיים והמוסריים של ניסויים רפואיים, בהם גם הפריות חוץ-גופיות.

 

בצד כל אלה תרם הרב לאו גם כמחנך וככותב. ספרו הראשון, יהדות הלכה למעשה, אפשר הצצה לעולמה של היהדות בזכות הסבריו המדויקים בלשון ימינו. הספר תורגם לשפות רבות. כמו כן פרסם הרב שלושה כרכים מרשימים של יחל ישראל שבהם פסקי הלכה, מחקרים תורניים ושאלות ותשובות בנושאי הלכה ורפואה. הרב פרסם גם הגדה של פסח עם הסברים וסיפורים לקהל הרחב ולאחרונה פרסם גם שישה כרכים על פרקי אבות.

 

הרב לאו מוכר כמרצה מחונן, והוא מייצג את מדינת ישראל ברחבי העולם.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את הרב ישראל מאיר לאו ראוי לפרס ישראל לשנת תשס"ה בתחום של מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

  

 

 

השופטים

מר מרדכי בן-פורת

פרופ' יחזקאל טלר

פרופ' רנה שפירא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012