education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' גדעון דגן הוא אחד מבכירי המדענים בהידרולוגיה בארץ ובעולם. בעשרות השנים האחרונות הוא עוסק בתחומים רבים ובהם הידרולוגיה, מכניקה יישומית והידרודינמיקה ימית. תחום התמחותו העיקרי של פרופ' דגן הוא הידרולוגיה של מי-תהום. בעבודתו המדעית בתחום זה, שהוא בעל חשיבות מרכזית בנושא משאבי מים בארץ וברחבי העולם, פיתח פרופ' דגן  מודלים כמותיים, תיאורטיים ויישומיים של תנועת מים ותהליכי זיהום בקרקע ובמי-התהום. מודלים אלו הם בסיס להבנה ולחיזוי תהליכים, המתרחשים בשכבת הקרקע העליונה ובאקוויפרים לשם ניצול יעיל יותר של מי תהום וחיזוי השינוי באיכות המים עקב תהליכי זיהום או המלחה.

 

אחד מהישגיו פורצי הדרך של פרופ' דגן הוא תרומתו הרבה לפיתוח גישה מדעית חדשה התורמת להבנת תהליכים בתת הקרקע הקרויה "הידרולוגיה סטוכסטית". פרופ' דגן הוא ממייסדי תחום מחקר זה, והחל בפיתוחו באמצעות תצפיות ומודלים מתמטיים כבר באמצע שנות ה- 70 של המאה הקודמת. גישתו חוללה שינוי פרדיגמה בהתייחסות שהייתה מקובלת  עד אז לאקוויפרים ולקרקע כתווך הומוגני מבחינת התכונות שלו, בהנחה שהן אחידות במרחב או שהן משתנות בצורה מסודרת. תצפיות שיטתיות מראות שבטבע הקרקע אינה הומוגנית ויש בה שכבות שונות. להטרוגניות של התכונות המכניות והפיסיקליות, ובעיקר לשינוי בחדירות, יש השפעה ניכרת על זרימת המים ופיזור המזהמים בתווך הנידון. כיוון שהפריסה המרחבית של התכונות איננה מסודרת ועל פי רוב כמות המדידות מוגבלת, קיימת אי-וודאות בעניין המבנה של התצורות התת-קרקעיות. ההידרולוגיה הסטוכסטית מאפשרת לכמת אי-ודאות זו בעזרת מודלים מתמטיים ובכלים סטטיסטיים ולבחון את השלכותיה על חיזוי תהליכים הידרולוגיים מגוונים המתרחשים בתת הקרקע.

 

התפישה העומדת בבסיס ההידרולוגיה הסטוכסטית קיבלה תהודה נרחבת ברחבי העולם, שכן יש לה השפעה עמוקה על מודלים העוסקים בזיהום מי תהום, נושא המעורר עניין רב בגלל הפגיעה המתגברת באיכות מי השתייה באזורים שונים בארץ ובעולם. עקב העניין המדעי והיישומי הרב בתחום זה, התפתחה קהילה מדעית עולמית פעילה ותוססת ובה מאות חוקרים ברחבי העולם, שפרופ' דגן הוא אחד ממחוללי השינוי התפישתי ואחד מחבריה המרכזיים, אשר ממשיך להיות פעיל במחקר בתחום זה עד היום.

 

פרופ' דגן פרסם למעלה מ- 170 מאמרים בכתבי עת מדעיים בין-לאומיים מובילים. הוא חבר בוועדות עורכים של עיתונים מדעיים מובילים בתחום וכן ערך מספר ספרים. ספר שכתב בשנת 1989 משמש עד היום כספר לימוד לתלמידים לתארים מתקדמים בכל רחבי העולם. הישגיו המדעיים זיכו אותו בפרסים רבים ובאותות הכרה אקדמיים בינלאומיים רבים, כולל שני פרסים מהיוקרתיים בתחום: פרס המים של שטוקהולם, שהוענק לו בשנת 1998 ופרס הורטון, שהעניקה לו האגודה האמריקנית לגאופיסיקה בשנת 2005.

 

פרופ' דגן הנחה סטודנטים רבים לתארים מתקדמים, שחלקם נעשו חוקרים בעלי מוניטין בין-לאומי. הוא תרם רבות לשטח ההידרולוגיה בארץ, וכיהן כיו"ר ועדות מקצועיות שונות של משרד המדע ונציבות המים. בניסיונו לחזק את המודעות לנושא המים הוא יזם, בשנת 1999, את תחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל (בחסות הפקולטה להנדסה, באוניברסיטת תל אביב) ומשמש מנהל מדעי שלה. הוא מארגן בכל שנה את התחרות בתחום לבני נוער. תלמידים מעשרות בתי ספר מגישים בכל שנה עבודות מחקר בנושא המים, והזוכים נשלחים לייצג את ישראל בתחרות העולמית.

 

על  מחקריו פורצי הדרך, על ההכרה במעמדו הבינלאומי כמדען מוביל בתחום, על פרסומיו הרבים, על תרומותיו החשובות והמתמשכות למדינה ולמשק המים בארץ ועל תרומתו לקהילה ולקידום נושא המים בקרב הנוער.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' גדעון דגן ראוי לקבל את 'פרס ישראל' בחקר מדעי כדור הארץ וחקר מדעי האטמוספרה לשנת התשע"ג.

 

השופטים

 

ד"ר אהובה אלמוגי, יו"ר

 

פרופ' יעל דובובסקי

 

פרופ' יוסף חצור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/04/2013