education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' זיוה עמישי-מייזלש היא מחשובי החוקרים של האמנות היהודית בארץ ובעולם. במחקריה רחבי היריעה פרופ' עמישי-מייזלש משלבת גישה מחקרית מעמיקה לאמנות המודרנית עם בחינה מדוקדקת, אך רגישה ומלאת-השראה, של האיקונוגרפיה של האמנות הדתית המודרנית, בעיקר בהקשר היהודי.

 

החל במאמריה ובספריה על גוגן ועל שאגאל, שני אמנים שעסקה בהם בתחילת דרכה כהיסטוריונית של האמנות, וכלה בחיבוריה על אמנים כיעקב שטיינהרדט, מרדכי ארדון ונפתלי בזם - בכל אלה עובר כחוט השני החיפוש אחר הזיקה בין השייכות התרבותית ותחושת השניות התרבותית המאפיינת את רובם ובין הממד האישי והדתי המזין את יצירתם. 

 

מחקריה של פרופ' עמישי-מייזלש על מקורותיו החזותיים והכתובים של שאגאל, שהם מן החשובים ביותר שנכתבו על אמן זה, מעמידים באור חדש את יצירתו, הנתפסת לעתים יותר בהקשריה הפנטסטיים מאשר בשילוב רב העוצמה שיש בה של אלמנטים דתיים עם שפת אמנות מודרניסטית. מאירי עיניים במיוחד הם מחקריה העוסקים בתרומתו של שאגאל לתיאטרון היידי המלכותי במוסקבה, אשר ראו אור בין השאר בקטלוג התערוכה "שאגאל, חלומות ומחזות" שהוצגה במוזיאון ישראל בשנת 1993.

 

עבודתה המונומנטאלית בנושא של השפעת השואה על האמנות, אשר ראתה אור בשנת 1993 כספר רחב-יריעה, היא מחקר פורץ דרך בנושא אשר לא זכה עד אז להתייחסות מחקרית רצינית. חשיבותו של מחקר זה היא בהסקותיו המרחיקות לכת לגבי השלכותיה של השואה על האמנות המודרנית בכללה. כיום אי אפשר לעסוק בחוויית השואה ובביטויה באמנות בלי להתייחס למחקר חלוצי זה אשר תרם להיווצרותו של תחום מחקרי חדש והעמיק את המודעות לנושא גם בקרב יוצרים ואמנים צעירים בארץ ובעולם.

 

פרופ' עמישי-מייזלש הייתה מראשוני המרצים בשנות השישים בחוג הצעיר לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית. היא כיהנה כראש החוג ולאחר מכן גם כראש המכון לשפות, לספרויות ולאמנויות. משנה חשיבות יש לפעילותה הענפה בקידומם של תחומי אמנות שונים החורגים מן המסגרת האקדמית השגורה. היא עזרה לייסד את האגודה לאמנות יהודית, פעלה כחברה בהנהלת המרכז לאמנות יהודית, והשתתפה כמארגנת וכמרצה בקונגרסים ובסימפוזיונים של שני המוסדות. היא פעילה ב"יד ושם" וחברה בוועד המנהל של מוסד זה. כן היא חברה בוועדת השיפוט הדנה ברכישת יצירות אמנות למוזיאון השואה בוושינגטון. כחברה בחבר הנאמנים של המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם ובוועד המנהל של ההתאחדות העולמית למדעי היהדות הייתה פרופ' מייזלש פעילה בארגון של ימי עיון וכנסים בנושאי אמנות יהודית הן בארץ והן במסגרות אוניברסיטאיות בעולם. בנכונותה לשלב את פעילותה כחוקרת עם עשייה חברתית ותרבותית ענפה פרופ' מייזלש משמשת דוגמה ומופת לתלמידיה ולעמיתיה כאחד.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' זיוה עמישי-מייזלש ראויה לפרס ישראל לשנת תשס"ד בחקר תולדות האמנות.

 

 

השופטים

פרופ' חיים פינקלשטיין, יו"ר

ד"ר לאה דובב

פרופ' ענת צ'ריקובר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012