education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' מנחם אמיר הוא מראשוני הקרימינולוגים בארץ, הממונה על הקתדרה הראשונה בארץ לקרימינולוגיה ומי שהקים דור של תלמידים. עבודתו של פרופ' אמיר היא שילוב נדיר בין תיאוריה, מחקר אמפירי ויישום.

 

מחקרו של פרופ' אמיר על ההיבטים החברתיים של האונס היה המחקר החלוצי בתחום זה, והוא נחשב עד היום למחקר בסיסי ו"קלסי", מחקר שהוביל להעברת הדגש מהפתולוגיה האישית של העבריין לקונטקסט החברתי המאפשר פשיעה כזאת ותורם לה, ובכלל זה נסיבות חברתיות ותרבותיות ודינמיקה של יחסי עבריין-קרבן. אך מחקרו בתחום לא היה רק תרומה להבנה ולידע, אלא גם בסיס למעורבות אישית, שהתבטאה, בין השאר, בסיוע להקמת המרכז הראשון בארץ לקרבנות אונס ולמאמרים על מניעה.

 

פרופ' אמיר הוא מחלוצי הוויקטימולוגיה (חקר הקרבנות) בארץ ובעולם. הוא חקר את היפגעותם של קשישים מפשע, מאלימות ומהונאות, ותרומתו לחקר הקרבנות הקשישים הייתה לבסיס לפיתוח תכניות מניעה ברמה האישית והקהילתית. הוא עסק גם בחקר האלימות בקונטקסטים מוסדיים שונים, ובכלל זה בבתי ספר, בספורט, בלשכות סעד ובמשטרה.

 

ראויה לציון עבודתו  של פרופ' אמיר בחקר המשטרה והמערכות של אכיפת החוק. בתחום זה הוא רכש מוניטין כבר-סמכא וכחוקר של ליקויים מערכתיים, כגון שחיתות ואלימות של שוטרים. פרופ' אמיר ערך כמה ספרים בתחום זה עבור המרכז הבינלאומי לחקר מערכות אכיפה, והוא מחברו של ספר על אלימות המשטרה בארץ.

 

כיום פרופ' אמיר מוכר בעיקר בזכות תרומתו לחקר הפשע המאורגן ולמאבק בו, הן בארץ והן בעולם. הבחנותיו בתחום זה מקובלות כיום כחלק מהבסיס התיאורטי של חקר התופעה, הבנתה והמלחמה בה. תרומותיו בתחום זה כוללות עבודת מחקר בארצות שונות, ובכלל זה מחקר עבור האו"ם על הקשר בין פשע מאורגן לטרור וייעוץ לממשלת הולנד ולפורומים בין-לאומיים שונים בתחום הפשע המאורגן. הוא  היה אחד ממייסדי האגודה הבינלאומית לחקר הפשע המאורגן.

 

תרומותיו בתחום היישומי כוללות עבודה מתמשכת עם משטרת ישראל ועם המערכות לאכיפת החוק בהוראה, בהדרכה ובייעוץ. הוא היה מיוזמיהן וממקימיהן של האגודה לזכויות האזרח, אגודת "אל-סם", האגודה למאבק בשחיתויות והתכנית החלוצית של חלוקת לחצני מצוקה לקשישים בירושלים.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' אמיר ראוי לפרס ישראל בחקר הקרימינולוגיה לשנת תשס"ג.

 

 

 

השופטים:

פרופ' יובל וולף, יו"ר

פרופ' דוד וייסברוד

פרופ' גיורא רהב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012