education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
פרופ' שאול שקד הוא האיראניסט החשוב בארץ ואחד המובילים בעולם כולו בתחום זה. הוא ההדיר ותרגם את הספר השישי של דנקרד הזורואסטרי ופרסם מונוגרפיה על הדת הזורואסטרית בתקופה הסאסאנית.

מלבד שליטתו באיראניסטיקה הוא מומחה בעל רמה בין-לאומית בערביסטיקה, בתולדות האסלאם, במדעי היהדות ובבלשנות שמית. על רקע זה לא ייפלא שהגיע להישגים מרשימים בעבודותיו האינטרדיסציפלינאריות, כגון בתחום האסלאם האיראני, בתחום האיראנו-יודאיקה והפרסית היהודית ובתחום האיראנו-אראמאיקה. כיודאיסט הוא פרסם ביבליוגרפיה של הגניזה, וכבלשן שמי הוא עסק בקמעות ובקערות מאגיות ארמיות.

כהוקרה להישגיו נבחר פרופ' שאול שקד בשנת ‏1986 לחבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ומאז ‏1991 הוא נציג האקדמיה באיחוד האקדמי, הבין-לאומי ובוועדה המתמדת למדעי הרוח במוסד האירופי המדעי, וכעת פרופ' שקד משמש יושב ראש החטיבה למדעי הרוח באקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים.

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' שאול שקד ראוי לקבל את פרס ישראל לשנת תש"ס בחקר הבלשנות.


 
השופטים
פרופ' יהושע בלאו, יו"ר
פרופ' חיים כהן
פרופ' יעקב קליין
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012