education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה בשפת-אם עברית, חינוך חרדי
 

יחידות ההערכה פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות. כך למשל, יחידות שפותחו עבור כיתה ב' עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה א', או לתלמידים בכיתה ג'. חשוב לבחור יחידות המתאימות לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים אפשר לשקול להתאים יחידות ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.

מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה. ניתוח הממצאים יאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות להמשך שנת הלימודים.

השאלות ביחידה הן המלצה, ואפשר לשנות שאלות בהתאם למטרת ההערכה. חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בכלי ולגייסם לבצע את המשימות כמיטב יכולתם. לא מומלץ לתת ציון לתלמידים, אלא לתת משוב בנוגע לנקודות החוזק ונקודות לשיפור בנושא הנבדק.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2022    

עדכוני rss