education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה באנגלית, ממלכתי וממ"ד 
כיתות ד-ה-ו, הבנת הנקרא, טקסטים בינוניים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ה', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ד' או לתלמידים בכיתה ו'.
 

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

Dana's Diary

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

Visitors

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

Gita

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

A Special Town

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ז

Sara Smiles Again

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

Banana Cake Recipe

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ה

Children's Letters

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

It All Started In The Kitchen

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ג

Do You Have A problem?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

Playland

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"א

Rina's Letter

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2022    

עדכוני rss