education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, טקסטים טיעוניים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 

 

הבנת הנקרא – טקסטים טיעוניים

 

שם המשימה

טקסט

מחוון

מקור

צריכה ובזבוז בעידן השפע

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

באנו לקחת את העבודה שלכם

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ט

מה בין כתיבה לילדים לכתיבה למבוגרים?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ח

לצלם את הטבע לשמור על הטבע

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ז

שעתם היפה: על נעורים והתנדבות

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ו

תחבורה, סביבה וחברה – איך הם קשורים?

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ה

מים מהברז לעומת מים הנמכרים בבקבוקים

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

מי באמת צריך גני חיות?, צריך גני חיות, וָלא – הם ייעלמו

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"ג

עיתוני הנייר – לאן?

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

העיסוק בספורט

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תשע"א

טלפון ניידברכה או קללה?

טקסט

מחוון

מיצ"ב  תש"ע

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2022    

עדכוני rss