education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
כלי עזר למיצ"ב הפנימי (מיצביות) - תשע"ט
 

ראמ"ה מעמידה לשירות בתי הספר כלי לחישוב ציונים ומיפוי הישגים במבחני המיצ"ב הפנימי (מיצבית כיתתית ושכבתית): המיצבית הכיתתית מסייעת בחישוב ציוני תלמידי הכתה במבחן המיצ"ב הפנימי ומספקת תמונת מצב באשר להישגי הכתה במבחן. לאחר מכן, המיצבית השכבתית מאפשרת לאגד את נתוני הכיתות השונות לכדי תמונה בית ספרית כוללת. היא מספקת נתונים באשר להישגי כלל תלמידי השכבה וכן משווה בין הישגי הכיתות המקבילות במבחן.

 

 

 

מצגות הסבר

 הסבר לשימוש במיצבית הכיתתית - חלק א'

 הסבר לשימוש במיצבית הכיתתית - חלק ב'

 הסבר לשימוש במיצבית השכבתית

  מאפיינים מרכזיים במיצביות

  שאלות נפוצות בנושא השימוש במיצביות

  הנחיות להפעלת פקודות מאקרו

  הנחיות למשתמשי אופיס 2010

 

הנחיות כלליות

מומלץ מאוד לעיין במצגות המתפרסמות בדף זה לפני תחילת השימוש בפועל בכלי העזר:

 • יש לשמור את קובץ המיצבית בתיקיה מקומית במחשב ורק אז להתחיל להקליד נתונים למיצבית! לכן, בעת הלחיצה על הקישור להורדת המיצבית יש לבחור באפשרות "שמור" ולא באפשרות "פתח"

 • בעת שמירת המיצבית יש להקפיד על שמירת שם הקובץ עם תחילית שם הקובץ המקורית שמופיעה באתר, למשל meitzavit_sci8.

 • בעת ביצוע "שמירה בשם" חשוב להקפיד שלא לשנות את סיומת סוג הקובץ xls. שניתנה לו על ידי ראמ"ה. אם ישתנה סוג הקובץ בעת השמירה ( לדוגמה, xlsm, xlsx) תשובש לחלוטין פעילות המיצבית

 • קבצי המיצבית מכילים פקודות מאקרו. משתמשי גרסאות אופיס 2010 ואילך - אנא לחצו על הכפתור "הפוך תוכן לזמין" שמופיע בסרגל הצהוב שמעל הגיליון. משתמשי גרסאות קודמות - אנא קראו את ההנחיות להפעלת פקודות מאקרו

 • לא נדרשת סיסמה לעבודה במיצבית. ניתן להקליד רק במקומות המיועדים לכך בדף השער ובגיליון הזנת הנתונים. כאשר מנסים להקליד בתאים שמוגנים מפני הקלדה מופיעה הודעה ובה בקשת סיסמה להסרת הגנת הגיליון. במקרה זה- אנא וודאו כי אתם נמצאים באזור המיועד להקלדה.

 • המיצבית מיועדת לשימוש בתוכנת אקסל מגרסת אופיס XP  ומעלה.

 • בעבור כל כיתה בשכבה יש ליצור קובץ מיצבית נפרד.

 • ניתן להשתמש במיצבית השכבתית רק במידה וכל הכיתות המקבילות בבית הספר נבחנו במבחן זהה (מבחן שלם או מבחן שכלל הרכב זהה של שאלות).

 • המיצבית השכבתית אינה מיועדת להקלדה ידנית של נתונים! כל נתוני  התלמידים בבית הספר נשתלים בקובץ אוטומטית בלחיצת כפתור.

מיצביות - מאפיינים מרכזיים:

 • קובץ אקסל ייעודי המאפשר להקליד בצורה נוחה ומהירה את הניקוד לכל שאלה משאלות המבחן.

 • חישוב אוטומטי של ציוני התלמידים במבחן כולו ובמגוון ממדי הערכה (נושאים ראשיים, רמות חשיבה וכד')

 • מיפוי כיתתי מפורט ברמת התלמיד הבודד וכן בעבור כל שאלה ושאלה במבחן.

 • דוחות כיתתיים המציגים את תמונת המצב בכיתה ובפילוח לפי קבוצות תלמידים (מידע גרפי וטבלאי).

 • אפשרות לייבא נתונים מהמיצביות הכיתתיות אל מיצבית שכבתית שמציגה את הישגי כלל תלמידי השכבה וכן השוואה בין הכיתות המקבילות.

 • ניתן לייבא נתוני נורמות ארציות לתוך המיצביות ולהשוות את נתוני בית הספר במיצ"ב הפנימי לנתונים הארציים (נתוני הנורמות יפורסמו לאחר פרסום נתוני המיצ"ב החיצוני).

 • תמיכה בהעברת מבחנים כיתות ח' בשני טורים (טור א' וטור ב') הנבדלים זה מזה בסדר השאלות. המיצביות מחשבות נתונים כיתתיים ושכבתיים משותפים לשני הטורים.

 • אפשרות בחירה של השאלות שיכללו בחישובי הציונים. ניתן לחשב את הציונים גם במקרים בהם המבחן לא הועבר בשלמותו (במקרים בהם לא מועבר המבחן בשלמותו לא תתאפשר השוואת נתוני המיצ"ב הפנימי לנתונים ארציים מהמיצ"ב החיצוני).

 • אפשרות לכלול בדוחות המסכמים הרכבים שונים של תלמידי הכיתה (לדוגמה, נתונים המחושבים בעבור כלל תלמידי הכיתה או לחלופין בעבור תלמידים בסטטוס רגיל ובעלי לקויות למידה).

דף "ריכוז ציונים"- כלי עזר לחישוב ידני של הציונים

בנוסף למיצבית, נכלל במדריך למורה (המצורף למחברות הבחינה) כלי עזר ידני (דפי ריכוז ציונים לתלמיד) שיכול לשמש ככלי עזר עצמאי לחישוב ציונים או ככלי ביניים (כלי תומך) לריכוז נתונים לפני הקלדתם למיצבית.

מצגת הסבר מיצבית כיתה ב' - למשתמשי מיצביות משנים קודמות:

  מצגת הסבר לשימוש במיצבית בשפת אם כיתה ב'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/07/2020    

עדכוני rss